AKTUALITY Fotoalbum ŠÍPKAR Predmety 2% DANE O škole Napíšte nám Kontakt
ŠKOLSKÝ PORIADOK SPRÁVY ŠkVP VP ŠKD pre rodičov ZRIAĎOVACIA LISTINA

DOKUMENTY

ŠKOLSKÝ PORIADOK

ŠKOLSKÝ PORIADOK  platný od 3.9.2012

DODATOK k ŠP platný od 1.11.2012

DODATOK k ŠP platný od 5.2.2013

Pozrite si staršie dokumenty umiestnené na starej stránke školy.