AKTUALITY Fotoalbum ŠÍPKAR Predmety O škole Napíšte nám 2% DANE Kontakt

KONTAKT

 • Základná škola
  Malinovského 1160/31
  958 06 Partizánske
 • č.tel. riaditeľka: +421 38 7402255

  č.tel. kancelária: +421 38 7402256, +421 38 7401803

  číslo na fax: +421 38 7402255

  č.tel. šk. jedáleň: +421 38 7401802

ZVONENIE

1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 14:00 - 14:40
8. hodina 14:45 - 15:25

 

Sobota 19. 4. 2014

KALENDÁR

 • Jarný zber papiera sa uskutoční v dňoch 10. až 16. apríla 2014. Zbierať sa bude denne v čase od 14:00 do 16:30 hodiny na nádvorí školy.

 • My, žiaci 5.A a 6.A sme spolu s triednymi učiteľkami navštívili dňa 11.4.2014 Tribečské múzeum v Topoľčanoch. Tak trošku zámerne pre náš transport  naplánovali ...

 • Súčasťou prípravy na veľkonočné sviatky sú už tradične na našej škole aj Veľkonočné tvorivé dielne. Tento rok sa uskutočnili dňa 10. 4. 2014 a zapojili ...

 • Pred športovou sezónou je potrebné vždy upraviť bežeckú dráhu. Túto činnosť v tomto školskom roku vykonali žiaci ôsmeho a deviateho ročníka spolu s pánom učiteľom Dorčiakom. Pracovali naozaj usilovne; môžete to vidieť aj na fotografiách.

 • Projektové vyučovanie na hodine slovenského jazyka
  Opis pracovného postupu alebo dynamický opis je jednou z predpísaných tém slohových prác v siedmom ročníku. Žiaci 7. A ...

   

 • - okresné kolo v prednese poézie a prózy, v ktorom našu školu reprezentovalo 7 žiakov sa uskutočnilo 8. - 9. apríla 2014. Štyria z nich ...

 • Riaditeľka školy oznamuje rodičom, že rodičovské združenie sa sa uskutoční dňa 9.apríla 2014 o 16.00 hodine. Bude sa konať formou triednych schôdzok v každej triede.