AKTUALITY Fotoalbum ŠÍPKAR Predmety 2% DANE O škole Napíšte nám Kontakt

KONTAKT

 • Základná škola
  Malinovského 1160/31
  958 06 Partizánske
 • č.tel. riaditeľka: +421 38 7402255, 0918 809 097

  č.tel. kancelária: +421 38 7402256, +421 38 7401803

  číslo na fax: +421 38 7402255

  č.tel. šk. jedáleň: +421 38 7401802

ZVONENIE

1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 14:00 - 14:40
8. hodina 14:45 - 15:25

 

Nedeľa 23. 9. 2018

KALENDÁR

 • Do galérie Otvorenie školského roku boli pridané fotografie.

 • 27. 8. 2018

  Riaditeľka základnej školy oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka bude dňa 3. 9. 2018 o 8:00 vo veľkej telocvični. So sebou si prineste prezúvky a písacie potreby. Žiaci budú v škole do 9:45.

  Obedy v školskej jedálni sa v tento deň budú vydávať od 9:45 do 11:00.

  Školský klub detí bude otvorený od 5:30 do 15:30.

  Tešíme sa na vás!

  Aktualizovali sme modul AKTUALITY.

 • Riaditeľka Základnej školy, Malinovského 1160/31, Partizánske

  oznamuje

  rodičom, ktorých deti nastúpia 3. septembra 2018 do 1. ročníka, že v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemôžeme zverejniť menný zoznam žiakov a ich zaradenie do jednotlivých tried. O tom, ktorú triedu bude vaše dieťa navštevovať, budete informovaní prostredníctvom mailových adries, ktoré ste uviedli pri zápise do 1. ročníka.

  V prípade, že vám e-mail nebude doručený do 27. augusta 2018, prosím kontaktujte nás na tel. č. 038/740 22 56.

 • Do galérie Čo je Fair trade? boli pridané fotografie.

  Na hodine biológie v 6.B sa žiaci učili o spravodlivom obchode zážitkovou formou. Názov aktivity znel: Čo sa skrýva pod šupkou?" P.učiteľka Z.Hradiská si pre žiakov pripravila lístočky s úlohami k danej téme. Žiaci potom rozdelení do skupín písali o výhodách a nevýhodách pestovania banánovníka, kávovníka a kakaovníka. Sami prišli na veľa spoločných znakov, ktoré napísali na tabuľu. Potom hľadali na mape sveta, kde sa plodiny pestujú. Na hodine využili materiál o Globálnom vzdelávaní, ktorý vypracovala organizácia "Človek v ohrození". Aktivita bola zameraná na ľudské práva, na zistenie reálnej situácie pri obchodovaní s uvedenými poľnohospodárskymi plodinami a uvedomenie si nespravodlivosti pri vyplácaní podielu zo zisku pestovateľom. Značka Fair trade na niektorých druhoch produktov je zárukou toho, že ľudia, ktorí sa podieľali na výrobe daného produktu boli spravodlivo ohodnotení a bola im vyplatená primeraná mzda. Kúpou takýchto produktov podporujeme aj my spravodlivý obchod.

 • Do galérie Nové lavičky okolo ohniska boli pridané fotografie.

  Koncom mája boli v našej "Učiacej záhrade" umiestnené 4 nové drevené lavičky okolo ohniska. Všetci sa tešíme ako ich vyskúšame počas "opekačiek" s našimi spolužiakmi, rodičmi a pani učiteľkami. Pánovi školníkovi pomáhali chlapci z 9.A triedy.

 • Do galérie Opekačka v Učiacej záhrade boli pridané fotografie.

  Žiaci 1.B triedy, rodičia a p.učiteľka Ivana Kmeťová si takto spríjemnili jedno pekné popoludnie. Po "Slávnostiach učenia " v telocvični sa presunuli do školskej záhrady a strávili tam spolu pekné chvíle. Opiekli si špekáčiky, pozhovárali sa, deti sa zahrali a dobre si pobehali.