AKTUALITY Fotoalbum ŠÍPKAR Predmety 2% DANE O škole Napíšte nám Kontakt

KONTAKT

 • Základná škola
  Malinovského 1160/31
  958 06 Partizánske
 • č.tel. riaditeľka: +421 38 7402255, 0918 809 097

  č.tel. kancelária: +421 38 7402256, +421 38 7401803

  číslo na fax: +421 38 7402255

  č.tel. šk. jedáleň: +421 38 7401802

ZVONENIE

1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 14:00 - 14:40
8. hodina 14:45 - 15:25

 

Štvrtok 16. 8. 2018

KALENDÁR

 • Do galérie Čo je Fair trade? boli pridané fotografie.

  Na hodine biológie v 6.B sa žiaci učili o spravodlivom obchode zážitkovou formou. Názov aktivity znel: Čo sa skrýva pod šupkou?" P.učiteľka Z.Hradiská si pre žiakov pripravila lístočky s úlohami k danej téme. Žiaci potom rozdelení do skupín písali o výhodách a nevýhodách pestovania banánovníka, kávovníka a kakaovníka. Sami prišli na veľa spoločných znakov, ktoré napísali na tabuľu. Potom hľadali na mape sveta, kde sa plodiny pestujú. Na hodine využili materiál o Globálnom vzdelávaní, ktorý vypracovala organizácia "Človek v ohrození". Aktivita bola zameraná na ľudské práva, na zistenie reálnej situácie pri obchodovaní s uvedenými poľnohospodárskymi plodinami a uvedomenie si nespravodlivosti pri vyplácaní podielu zo zisku pestovateľom. Značka Fair trade na niektorých druhoch produktov je zárukou toho, že ľudia, ktorí sa podieľali na výrobe daného produktu boli spravodlivo ohodnotení a bola im vyplatená primeraná mzda. Kúpou takýchto produktov podporujeme aj my spravodlivý obchod.

 • Do galérie Nové lavičky okolo ohniska boli pridané fotografie.

  Koncom mája boli v našej "Učiacej záhrade" umiestnené 4 nové drevené lavičky okolo ohniska. Všetci sa tešíme ako ich vyskúšame počas "opekačiek" s našimi spolužiakmi, rodičmi a pani učiteľkami. Pánovi školníkovi pomáhali chlapci z 9.A triedy.

 • Do galérie Opekačka v Učiacej záhrade boli pridané fotografie.

  Žiaci 1.B triedy, rodičia a p.učiteľka Ivana Kmeťová si takto spríjemnili jedno pekné popoludnie. Po "Slávnostiach učenia " v telocvični sa presunuli do školskej záhrady a strávili tam spolu pekné chvíle. Opiekli si špekáčiky, pozhovárali sa, deti sa zahrali a dobre si pobehali.

 • Do galérie Vnímanie prírody všetkými zmyslami v Učiacej záhrade boli pridané fotografie.

  1.6.2018 sa žiaci 6.A a 6.B zúčastnili prednášky v Učiacej záhrade na tému "Vnímanie prírody všetkými zmyslami". Pán Richard Medal z Centra environmentálnych aktivít v Trenčíne im priniesol rôzne vzorky prírodných materiálov a žiaci ich museli čuchom, zrakom, hmatom a chuťou rozpoznávať. Sluch využili pri počúvaní nahrávok zvukových prejavov rôznych druhov vtákov a cicavcov. Nebolo vôbec ľahké niektoré z nich uhádnuť. Spoločne sa naučili a dozvedeli veľa nového. Ďakujeme p.Medalovi za jeho ochotu prísť ku nám urobiť takúto prednášku priamo v teréne našej školskej záhrady a tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu niekedy v blízkej budúcnosti.

 • Do galérie "Meteobúdka" boli pridané fotografie.

 • Do galérie Škola v prírode 4. A boli pridané fotografie.