AKTUALITY Fotoalbum ŠÍPKAR Predmety O škole Napíšte nám Kontakt

AKTUALITY

2014/2015

 

Návšteva  literárno-dramatického oddelenia ZUŠ Partizánske

V stredu 24.6.2015 sa naše dve triedy 7.A a 8.A vybrali do ZUŠ pozrieť si vystúpenie LDO .  V jednotlivých ukážkach sa nám predstavili najmladší, starší, aj tí najskúsenejší interpreti. Videli sme malé dramatické ukážky, prednes poézie,  ukážku tanca, jednoducho všetko, čo potrebuje vedieť študent na talentových skúškach na konzervatórium alebo VŠMU. Milo nás prekvapilo vystúpenie žiaka našej školy – Libora Vanka, ktorý sa práve na pôde tejto školy pripravoval na talentové skúšky ma konzervatórium v Topoľčanoch.  Vedúcou oddelenia  je pani Peciarová, ktorá veľmi fundovane  a razantne nás previedla celou paletou ich práce.  Spokojní a obohatení o nové dojmy sme opúšťali priestory základnej umeleckej školy.

                                                                                       Mgr. Koláriková Alica

OZNAM

Riaditeľka školy oznamuje všetkým stravníkom školskej jedálne, že čas výdaja obedov na konci školského roka bude upravený nasledovne :

19.6. piatok            do 12.30 hod. ( venček deviatakov)

22. a 23.6.              do 14.00 hod.

od 24. do 29.6.       do 13.00 hod.

30.6.                      od 8.40 do 8.55  bude vydaný „suchý“ obed;  bageta.
 

OZNAM

Riaditeľka ZŠ v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa par. 150, ods. 5, poskytuje z organizačných a technických dôvodov

                                      dňa 12.6.2015 riaditeľské voľno žiakom 5. – 9. ročníka.

Zároveň oznamujem, že v uvedený deň  žiaci 1. stupňa budú mať didaktické hry, v prevádzke bude aj školská jedáleň a aj školský klub detí. Obedy sa budú vydávať do 13.00 hodiny.
 

OBHAJOBA ROČNÍKOVEJ PRÁCE V 8. A, 09, 06. 2015

V horúcom stredňajšom popoludní prezentovali svoje ročníkové práci žiaci z 8. A  Z navrhovaných zadaní si nikto z nich nevybral, každý spracoval svoju vlastnú tému. Podľa výberu témy sme usúdili, ku čomu majú naši ôsmaci blízko. Prezentovalo sa v týchto okruhoch: hudba, šport, príroda, história, svetové metropoly. Podporiť svoje deti prišli takmer všetci rodičia, z niektorých rodín bolo aj viac hostí. Dozvedeli sme sa naozaj veľa nových vecí, mnoho zaujímavostí, dokonca sme si vypočuli aj niektoré piesne.

-jk-

 

EXKURZIA V GABČÍKOVE A V BRATISLAVE

Na záver environmentálneho projektu From footprint to fingerprint - Kids for a green tomorrow (Comenius) sme uskutočnili exkurziu do Vodnej elektrárne Gabčíkovo. V piatok, 05. 06. 2015, počasie prialo žiakom deviateho ročníka a vybraným žiakom zo siedmeho a ôsmeho ročníka.  Doprovod a odborný výklad nám poskytol Ing. Juraj Boroš. Videli sme vnútro elektrárne, dozvedeli sme sa o turbínach, výrobe elektrickej energie, ale i o problémoch, ktoré sprevádzali výstavbu Vodného diela v Gabčíkove. V najbližšej dobe sa bude realizovať celková generálna údržba turbín. Postupne jednotlivé turbíny odstavia, oprava jednej bude trvať jeden rok.

Exkurzia pokračovala do Bratislavy, kde sme navštívili Prírodovedné múzeum s jednotlivými expozíciami: Zázrak prírody - Biodiverzita Slovenska, Zázrak prírody - Príbeh života na Zemi, Zázrak prírody - Biodiverzita Zeme, Zázrak prírody - Klenoty Zeme.

-jk-

 

ZBER PAPIERA
je ukončený. Pozrite si jeho VÝSLEDKY.

ZBER PAPIERA

V dňoch 18.5.2015 - 22.5.2015 bude ZBER TRIEDENÉHO PAPIERA.
Zbierať sa bude v čase od 14:00 do 16:30.
Recyklujte a zachráňte tak strom!

ŠPRINTÉRSKY TROJBOJ O POHÁR RIADIEĽKY ŠKOLY

13. 5. 2015

Výsledkové listiny za jednotlivé disciplíny aj celkové listiny:

ŠKOLY celkom

mladší         starší       SPOLU

Mladší

žiaci

60 m

150 m

300 m

4x60 m

žiačky

60 m

150 m

300 m

4x60 m

 

 

Starší

žiaci

60 m

150 m

300 m

4x60 m

žiačky

60 m

150 m

300 m

4x60 m

 

 

Dňa 5. mája 2015 sa uskutočnilo regionálne kolo v malom futbale žiačok ZŠDôvera školský pohár SFZ. Usporiadateľom bolo CVČ Bánovce nad Bebravou. Hralo sa na ihrisku s umelou trávou v ZŠ Partizánska Bánovce nad Bebravou. Účastníkmi boli víťazi jednotlivých prihlásených a postupujúcich okresov. Náš okres reprezentovalo družstvo žiačok z našej školy. Okres Prievidza reprezentovala ZŠ Školská Nitrianske Rudno a okres Bánovce nad Bebravou zastupovala ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou. Hralo sa podľa pravidiel malého futbalu s hracím časom 2x10 minút, systémom každý s každým.

Naše mladé družstvo si počínalo nadmieru výborne, keď obsadilo celkové 2. miesto s bilanciou jednej výhry a jednej prehry.

Výsledky:
ZŠ Malinovského ul.  – ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou     1 : 4
ZŠ Malinovského ul.  – ZŠ Školská Nitrianske Rudno        2 : 1
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou  – ZŠ Školská Nitrianske Rudno     3 : 1

Za predvedenú hru počas celého regionálneho kola, vzornú a úspešnú reprezentáciu našej školy chcem poďakovať všetkým dievčatám.

Školu reprezentovali:  Kristína Kuklová, Barbora Junasová, Dominika Žaťková, Nikola Hricová, Linda Vanková, Radoslava Vanková, Vanesa Piačková, Nikola Mokrá.
-rd-
 

ŠTÚROV A DUBČEKOV RÉTORICKÝ UHROVEC
24. apríla sa v Uhrovci uskutočnil  jubilejný 20. ročník súťaže v rétorike Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec. Žiak 9. A triedy Andrej Grman získal za svoj prejav Čestné ocenenie riaditeľky súťaže. Blahoželáme!

SÚŤAŽ ENGLISH LANGUAGE COMPETITION
Dňa 21.4. sa konalo slávnostné odovzdávanie cien víťazom  8. ročníka súťaže English Language Competition.
Zo 62 súťažiacich zo všetkých ZŠ mesta Partizánske sa po troch kolách umiestnila na krásnom treťom mieste
Kristína Boratková, žiačka 9.B triedy našej školy. Srdečne blahoželáme!

TESTOVANIE 9 – 15. 04. 2015

Na všetkých základných školách na Slovensku sa v tento deň uskutočnilo Testovanie 9. Aj na našej škole 34 deviatakov riešilo testy najskôr z matematiky a potom zo slovenského jazyka a literatúry. Testovanie sa uskutočnilo pod dohľadom šiestich administrátorov a dvoch pedagógov z iných škôl, ktorí uskutočnili externý dozor.
Niektorým žiakom sa zdala náročnejšia matematika, niektorým slovenčina. Predbežné výsledky sa dozvedia od svojich učiteľov v najbližších dňoch, oficiálne koncom apríla.
-jk-

OZNAM
Riaditeľka školy oznamuje rodičom, že dňa 15.4.2015 udeľuje z dôvodu Testovania 9-2015
riaditeľské voľno žiakom II. stupňa .
Obedy sa budú vydávať len do 13,00 hod.
Bližšie informácie o Testovaní 9-2015 nájdete TU.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - OKRESNÉ KOLO
Dňa 9.4. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo  biologickej olympiády – kategória E v ZŠ Športovcov vo Veľkých Bieliciach. Našu školu reprezentovali v odbore zoológia žiačky 9.B – Lucia Blštáková a Zuzana Kollerová. Obidve boli úspešné riešiteľky.
Z. Kollerová obsadila 2. miesto a postupuje do krajského kola, ktoré sa bude konať v Považskej Bystrici.
K výbornému umiestneniu  blahoželáme a držíme jej palce v krajskom kole.

Po stopách starovekých Rimanov a Grékov
8.4.2015 sa uskutočnil na našej škole  1. ročník školskej dejepisno-geografickej súťaže pod názvom Po stopách starovekých Rimanov a Grékov, v ktorej si žiaci preverili svoje poznatky z dejín starovekého Grécka a Ríma. Žiaci súťažili zábavnou formou v piatich zmiešaných družstvách. V každom družstve bol jeden zástupca piatakov, jeden šiestak a jeden siedmak. Súťažili v ôsmych kolách s názvami:
Šifrovačka, Bohovia , Tajomné slová, Rímske koloseum – puzzle, Rímsky obesenec, Hádanky zo staroveku, Mapa starovekých štátov a Súčasná mapa.
Súťažné otázky pre žiakov pripravili p. učiteľka Zuzana Hradiská a p. zástupkyňa Eva Ustinovová. Žiaci si mohli navzájom v skupinách pomáhať a využívať tak spoločne vedomosti z troch ročníkov. Navzájom si odovzdali množstvo nových poznatkov.
Najúspešnejšou bola skupina s názvom MINERVA - skupina, ktorá niesla meno Bohyne múdrosti (Nina Balažovjechová, Barbora Junasová a Radka Vanková).
Na druhom mieste skončila skupina Venuša – skupina, ktorá si vylosovala meno Bohyne lásky (Matej Korec, Milan Karvay a Matúš Vražba).
Tretie miesto obsadila skupina Neptún - skupina, ktorá niesla meno Boha morí (Veronika Rybanská, Martin Bebiak a Marek Švec).
Žiaci za svoje umiestnenie získali pekné ceny – knihy o starovekých civilizáciách, písacie potreby, zápisníčky a sladkosti.

Dúfame, že sa nám aj v budúcom školskom roku podarí zorganizovať druhý ročník tejto zaujímavej dejepisno-geografickej súťaže, aby sme žiakom ukázali, že aj učenie môže byť zábava.     –zheu
 

ŠTÚROV A DUBČEKOV RÉTORICKÝ UHROVEC
Andrej Grman, žiak 9.A triedy,  úspešne reprezentoval svoju školu, keď vyhral okresné kolo v súťaži Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec. Blahoželáme a v krajskom kole, ktoré bude v rodnom dome týchto dvoch velikánov, v Uhrovci, mu držíme palce!

ENVIRO – SVETOVÝ DEŇ VODY, HODINA ZEME

Naša škola predchádzajúce dva týždne žila dvomi environmentálnymi aktivitami.
V súvislosti so Svetovým dňom vody (nedeľa 22. marca) a  s Hodinou Zeme (sobota 28. marca) najskôr v školskom rozhlase odznela informačná rozhlasová relácia. Zároveň vo vestibule školy boli umiestnené panely ku obidvom významným dňom.
Jednotlivé dni sme si pripomenuli aj farebným oblečením. V pondelok sme prišli v modrom oblečení, aby sme podčiarkli význam vody. Tento deň sa niesol v znamení hesla: Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovou“. V čiernom oblečení sme prišli vo štvrtok, aby sme podčiarkli význam Hodiny Zeme. Tento deň sa niesol v znamení hesla: „Do izbičky nazri, kuk! Ak sa svieti, urob šťuk!“. No a v piatok sme prišli v žltom, či oranžovom oblečení, čím sme podčiarkli význam slnečného svetla.
Žiaci so svojimi učiteľmi uskutočnili rôzne aktivity:
výzvy na šetrenie energií - umiestnili na dverách v rámci projektu Comenius žiaci deviateho ročníka,
matematika riešenie tajničky o spotrebe vody v domácnostiach, znečisťovaní vody, pitnom režime, globálnom probléme nedostatku vody, Európskej charte o vode,
anglický jazyk život rodiny Bowlerovcov bez elektriny, problematika globálneho otepľovania, nakupovania a predávanie nápojov vo vratných fľašiach, minimalizovanie nakupovania minerálnych vôd, odporúčanie piť vodu z vodovodu a používať pri nakupovaní tašky, ktoré sa dajú opätovne použiť - texty, články, diskusie,
prírodoveda, biológia, informatická výchova rozprávanie o nočných živočíchoch, natáčanie videí o nich (škrečok, ježko),kolobeh vody v prírode,
fyzika šírenie svetla pomocou optického kábla,
informatika práca v Exceli a v PowerPointe - tvorba gif obrázka osvetľovania zemegule,
environmentálna výchova úlohy o spotrebe elektrickej energie v domácnostiach, v škole, výpočty o šetrení elektrickej energie, finančný efekt šetrenia elektrickej energie,
slovenský jazykúvahy na tému  „Život bez elektriny“, tvorba plagátu ku týmto dňom,
výtvarná výchova tvorba pohľadníc, práca s vodou na výkrese - zapúšťanie farebných škvŕn do mokrého podkladu, aby vznikla lúka s jarnými kvetmi, rozkvitnutý strom, motýľ...,
triednické hodiny environmentálna hra BINGO, interaktívne hry o šetrení elektriny, interaktívne kvízy, dôležitosť vody pre človeka, rastliny, živočíchov.

-jk-

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
Dňa 26.3.2015 sa konalo v ZŠ R. Kaufmana okresné kolo chemickej olympiády. Našu školu reprezentoval žiak 9. A - Martin Mesko.
Súťaž má 2 časti – teoretickú /test/ a praktickú /laboratórna práca/.
Zúčastnilo sa jej 13 žiakov z okresu Partizánske. Náš žiak obsadil 1. miesto a postupuje do krajského kola.
Blahoželáme a prajeme mu veľa elánu do ďalšej prípravy na súťaž v krajskom kole.

BENIAKOVE CHYNORANY
Okresné kolo sa konalo 24.marca 2015. Súťaže sa zúčastnili aj dve žiačky našej školy
Sofia Žilková z II.A a Natália Hrdá z III.A triedy. Obe žiačky boli úspešné. Obsadili druhé miesto v prednese poézie i prózy. Za úspešnú reprezentáciu im ďakujeme a gratulujeme.
                                                             Mgr. Ľ. Mihaliková

 

Zoznam súťažiacich v speváckej súťaži Superstar

1. Vician Jakub - Ego - Žijeme len raz

2. Piaček Miloš - Rytmus – Technotronic

3. Bursová Michaela, Michalcová Mia Michaela, Vrábelová Diana - Kristína – Jabĺčko

4. Žáková Lenka, Žitnayová Sabína - Mirgová Dominika – Hore

5. Bridová Natália, Mihalová Natália - Čírová + Bažík - Kto vie

6. Lancíková Viktória, Kollárová Michaela - Kristína - V sieti ťa mám

7. Hlbočanová Hana - Indila - Derniere danse

8. Martošová Karolína - Kristína - Ta ne

9. Vanková Natália - Čírová + Bažík - Kto vie

10. Ondrášech Maria - Tal - Le Sens de la vie

11. Balážová Drahomíra - Mirgová Dominika – Hore

12. Hlavačka Šimon - Habera Pavol - Boli sme raz milovaní

13. Kollárová Lucia - Kerndlová Tereza - Schody z nebe

14. Ciroková Natália - Kristína - Pri oltári

15. Balažovjechová Nina - Sam Smith - I´m not the only one

16. Filipejová Lucia - Burke Alexandra – Hallelujah

17. Kukla Jozef a Rajnoha Patrik - Jofex - Pôjdem

Víťazi I. kategórie:
1. Natália Vanková
2. Maria Ondrášech

3. Karolína Martošová
Cena pani riadteľky: Drahomíra Balážová, Šimon Hlavačka.

Vystúpenie Natálie Vankovej:

Vystúpenie Márie Ondraschech:

Vystúpenie Karolínky Martošovej:


Víťazi II. kategórie:

1. Nina Balažovjechová
2. Lucia Filipejeová

3. Natália Ciroková
Cena pani riadteľky: Jozef Kukla a Patrik Rajnoha.

Vystúpenie Niny Balažovjechovej:

 


 
 

PO STOPÁCH VODY AŽ K SEVERNÉMU MORU

                Voda bola ústrednou témou posledného stretnutia žiakov zo ZŠ na Malinovského ulici v Partizánskom v rámci projektu Comenius From Footprint to Fingerprint - Kids for a Green Tomorrov od 4. do 10. marca. Skúmať a objavovať sme sa ju tentoraz vybrali až na dno Severného mora v Nemecku.
                Wadden Sea alebo Waddenské more je národný park, ktorý sa tiahne pozdĺž nemeckého pobrežia v Severnom mori. Jedná sa o rozľahlé ploché pobrežie s prílivovými kanálmi, zátokami, piesočnými plytčinami a nánosmi, úložiskami mušlí, slanými močiarmi, piesočnými plážami a dunami. Je domovom početných rastlín a zvierat, vrátane tuleňov. Je tiež hniezdiskom a zimoviskom miliónov vtákov. Územie si zachovalo svoj ekosystém ovplyvňovaný prílivom a odlivom takmer nenarušený.
                Naše kroky najskôr spolu so spolužiakmi z Nemecka a Nórska viedli do informačného centra  Multimar Wattforum Centre v Tönningu, kde nás čakala interaktívna výstava o veľrybách, močiaroch. Žiaci mohli študovať faunu a flóru pomocou desiatok akvárií, interaktívnych panelov a pomôcok. Pracovali v medzinárodných tímoch na úlohách v anglickom jazyku, ktoré im mali pomôcť získať viac informácií o danej problematike.
                Teoretické vedomosti získane v Multimare sme sa vybrali na druhý deň overiť priamo na dno Wadenského mora v Bosume. Dobrovoľníčky pracujúce v tomto národnom parku nám vysvetlili plynulou angličtinou princíp prílivu a odlivu na danom mieste. Hľadali sme živočíchy, pohybovali sme sa v čase odlivu po morskom dne a spoznávali sme čaro a jedinečnosť tohto miesta a význam morskej vody na faunu a flóru. Veľmi širokú pláž a prírodné piesočné duny sme mohli tiež vidieť a obdivovať v Sant Peter-Ordingu, malom útulnom turistickom mestečku na severe Nemecka.
                Svoje poznatky sme zhrnuli v posledný deň nášho pobytu na klimatickej konferencii, ktorej hlavnou témou bola voda. Okrem toho každá krajina prezentovala svoje poznatky z pozorovaní a výskumov, ktoré uskutočnila v rámci prípravy na túto konferenciu. Zistili sme, že priemerný človek minie 145 l vody denne. Najviac vody minieme na pranie, sprchovanie či splachovanie toalety.  Ak by sme znížili spotrebu vody o 5% na osobu, ročne by sme ušetrili 2646 l vody. A to je už pekné číslo.                Okrem užitočných informácii o vode, ktoré nás a naše okolie majú priviesť bližšie k ochrane životné prostredia, sme prežili aj veľmi pekný víkend s nemeckými rodinami. Mohli sme bližšie spoznať ich kultúru, gastronómiu, zaujímavé miesta. Navštívili sme Hildesheim, Brémy či Hanover.
                Projekt From Footprint to Fingerprint speje pomaličky k svojmu záveru. Vďaka nemu sme mohli hlbšie pochopiť, čím najviac a najčastejšie škodíme životnému prostrediu a ako sa dá tomu predísť. Zdokonalili sme si svoju angličtinu a vďaka dobrej príprave pani učiteliek anglického jazyka sme bez problémov komunikovali s našimi rovesníkmi z Nemecka, Nórska a Turecka. Nadviazali sme nové priateľstvá, prekonali kultúrne rozdiely, naučili sme sa väčšej tolerancii. Vďaka všetkým, ktorí nám pri tom pomáhali, viedli nás a podporovali. Urobili sme veľký krok od odtlačku nohy po odtlačok prsta pre našu spoločnú zelenšiu budúcnosť.

                        M. Boratková

 

EURÓPA V ŠKOLE

Naši žiaci boli veľmi úspešní v tejto súťaži .
Výsledková listina:
Literárne práce I. kategória - poézia:

1. miesto Eduard Stýskal - pripravovala p. uč.Mgr. Ľubica Mihaliková,

Literárne práce I. kategória - próza:
3. miesto Oliver Hronkovič - Mgr.Ľubica Mihaliková,
Literárne práce II. kategória - próza:

1. miesto Matej Korec - Mgr.Martina Boratková
Literárne práce III. kategória - poézia:

3. miesto Sabína Ištvánová - Mgr. Boratková
Multimediálne práce II. kategória:

1. miesto Radovana Vanková, Daniel Staňo 
Multimediálne práce III. kategória:

1. miesto Linda Lukáčová 
2. miesto Kristína Boratková, Zuzana Kollerová, Jana Petríková, Tomáš Kováč

3. miesto Linda Lukáčová, Timea Ištvánová, Alžbeta Hlbočanová
Všetkým žiakom SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

 


Dňa 5.marca 2015 (štvrtok) o 16:00 hod. sa v priestoroch školskej knižnice (I. poschodie) uskutoční rodičovské združenie pre rodičov a žiakov 9.ročníka. Rodičovského združenia sa zúčastnia zástupcovia pozvaných stredných škôl okresu Partizánske a okolitých okresov.

Program:

 1. Informácie zástupcov stredných škôl o možnostiach štúdia a  podmienkach prijatia na SŠ.

 2. Prijímacie konanie - informácie pre rodičov žiakov 9. ročníka.

 3. Informácie o Testovaní žiakov 9. ročníka – Testovanie 9.

 4. Časový harmonogram a pokyny pre vypĺňanie a podávanie prihlášok na stredné školy.

Výchovná poradkyňa, Mgr. Jana Kňazeová
 

 

"Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi."
Leonardo da Vinci

V piatok, 27.02.2015 zrealizovali deviataci pre žiakov z 5.A partnerské učenie na tému voda. Cieľom bolo odovzdať vedomosti o vode mladším kamarátom a uskutočniť niekoľko aktivít.
         Žiakov privítala deviatačka Izabela a urobila pokus s kvapkajúcim vodovodným kohútikom. Zbytočne nakvapkanú vodu zachytávala do odmernej nádoby 10 minút. Tento čas využil deviatak Andrej a porozprával štvrtákom základné informácie o vode: jej rôznych skupenstvách, kolobehu vody v prírode, delenie vôd, znečisťovanie vôd. Odpoveďami na Andrejove otázky sa ukázalo, že niektorí štvrtáci majú o vode veľa informácií. Vtipné video o tom, koľko vody minie jeden človek za jeden deň, všetkých pobavilo. Zároveň ale aj prinútilo zamyslieť, kde by sme zo svojej spotreby vody mohli ubrať.
        Izabela potom pomáhala robiť štvrtákom výpočty, pomocou ktorých zistili koľko vody by zbytočne nakvapkalo za hodinu (900 ml), celý deň (21 600 ml) a celý rok (7 884 000 ml = 7 884 l). Žiaci sa zhodli, že je lepšie pokazený kohútik opraviť alebo vymeniť, ako plytvať vodou. Štvrtáci následne na modrý papier v tvare kvapky písali všetky myšlienky, ktoré ich napadli v súvislosti s vodou. Keďže v laviciach sedeli spolu s deviatakmi, nebol to problém. Svoje vyjadrenia štvrtáci prečítali a s pomocou deviatakov kvapky nalepili na nástenku. Vyžijú ju z príležitosti Svetového dňa vody, ktorý bude už onedlho,  22. marca. A všetky poznatky, ktoré sa naučili odovzdajú deťom z materskej školy.
-jk-


MY (žiaci 6. A) A STARÍ RODIČIA

Na hodinách slovenského jazyka žiaci 6.A s paňou učiteľkou D. Zigovou opísali pekne a vtipne svoje zážitky so starými rodičmi. Z ich prác, ktoré potom aj výstižne zilustrovali, vznikla  veľmi zaujímavá kniha, pri čítaní ktorej sa možno aj zasmejete. Ako upútavku vyberáme jeden príbeh, ktorý napísal Šimon.

MÔJ OBETAVÝ DEDKO
Cez letné prázdniny som bol so sestrou u babky a dedka. Tam si sestra vyskúšala topánky s vysokým podpätkom a prechádzala sa v nich po celom byte. Strašne to klopkalo. Nečudoval som sa, že prišla suseda a zavolala môjho dedka: „Kto to tu tak klopká?“ Dedko nechcel, aby tá tetka vyhrešila moju sestru a tak povedal: “Chodil som na vysokých podpätkoch, no a?“ Ten ksicht susedy sa nedá opísať. Odteraz si asi suseda myslí, že môj dedko má o koliesko menej...
Ostatné práce si môžete pozrieť vo fotogalérii k tomuto článku.

Okresné kolo v basketbale chlapcov

Dňa 25. februára 2015 sa na pôde našej školy uskutočnilo okresné kolo v basketbale chlapcov ZŠ. Účastníkmi boli víťazi jednotlivých základných kôl:
ZŠ Malinovského ul., ZŠ Rudolfa Jašíka a ZŠ Športovcov V. Bielice.
Hralo sa turnajovým spôsobom. Okresné kolo organizovalo CVČ Relax Partizánske a naša škola.  Najlepšie výsledky dosiahli naši chlapci, ktorí s bilanciou dvoch výhier obsadili prvé miesto, čim zopakovali minuloročné víťazstvo. Pri tejto príležitosti treba podotknúť, že v tomto školskom roku v rámci okresu Partizánske chlapci neprehrali ani jeden zápas v basketbalových súťažiach.
Na druhom mieste skončila ZŠ Rudolfa Jašíka a tretie miesto obsadila ZŠ Športovcov V.Bielice.

Výsledky jednotlivých zápasov:
ZŠ Malinovského ul. - ZŠ R. Jašíka  (39  : 24 ),
ZŠ Malinovského ul. - ZŠ Športovcov V. Bielice   (50  : 28  ),
ZŠ R. Jašíka - ZŠ Športovcov V. Bielice  (56  : 23 ).

Za predvedenú hru počas celého turnaja, vzornú a úspešnú reprezentáciu našej školy chcem poďakovať a zároveň popriať chlapcom veľa síl do ďalších bojov v regionálnom kole, ktoré sa bude konať 5. marca v Prievidzi.

Školu reprezentovali:
Andrej Grman, Tibor Koprda, Matej Sklenár, Ján Lacika, Ronald Ferai, Jozef Kukla, Rado Striženec, Samuel Oršula, Matej Šadibol, Jakub Burák a Frederik Bauer.
Mgr. Robert Dorčiak

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA
Naša žiačka Zuzana Kollerová z 9.B sa zúčastnila dnes, 6.2., v Trenčíne krajského kola a obsadila krásne 1. miesto. BLAHOŽELÁME a držíme palce v celoslovenskom kole!

Riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom, že na základe rozhodnutia číslo B/2015/00170-HDM/000776, vydaného Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, vzhľadom k epidemickému výskytu akútnych respiračných ochorení u viac ako 30 % žiakov školy, je v čase od 6. do 13. februára 2015 zákaz vyučovania a organizovania hromadných akcií pre deti a mládež.
Od 16. do 20. februára budú jarné prázdniny.
Nástup do školy po prázdninách je 23.februára 2015.

V čase prázdnin nebude v prevádzke ŠKD, ani školská jedáleň.

 

Okresné kolo geografickej olympiády
5.2.2015 sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády na ZŠ Radovana Kaufmana. Našu školu reprezentovalo  sedem žiakov. Andrej Vaňo z 5.A, Adrián Javorský z 5.B, Marcus Bauka a Christopher Toma zo 6.A, Dominik Kuczman zo 7.A, Linda Lukáčová z 8.A a Andrej Grman z 9.A triedy.
Jednotliví žiaci súťažili v 3 kategóriách. Najlepšie sa umiestnil Andrej 
Vaňo z 5.A triedy, ktorý získal v kategórii pre 5.ročník pekné 3.miesto. O trošku menej sa darilo tento rok Andrejovi Grmanovi z 9.A triedy, ktorý sa ale umiestnil na stále ešte peknom 4.miesto v kategórii pre 8.-9.ročník. Všetkým žiakom, ktorí boli reprezentovať našu školu ďakujeme a Andrejovi Vaňovi a Andrejovi Grmanovi gratulujeme.


Dôležitý oznam

Dňa 05. februára 2015 (štvrtok) o 16:00 hod. sa malo uskutočniť rodičovské združenie pre rodičov a žiakov 9. ročníka.
Kvôli vysokej chorobnosti žiakov deviateho ročníka je rodičovské združenie ZRUŠENÉ.
Náhradný termín uskutočníme až po jarných prázdninách.

Výchovná poradkyňa, Mgr. Jana Kňazeová

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Riaditeľka školy oznamuje, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016 bude v dňoch 3.2. a 4.2.2015 v čase od 13:00 do 16:00.

Fajčenie – radšej nie!
Poznáme mená víťazov výtvarnej súťaže, ktorá prebiehala na našej škole v rámci protidrogových aktivít. Súťaž bola určená všetkým žiakom od 1.-9.ročník. Súťažili sme o vytvorenie najlepšieho plagátu do Protifajčiarskej poradne. Do súťaže bolo vybraných celkovo 24 prác. Boli to práce jednotlivcov ale aj celých triednych kolektívov. Všetky práce si môžete pozrieť vo fotogalérii k tomuto článku tu.

Mená víťazov:
1.miesto: Kristína Boratková z IX.B
2.miesto: Radka Vanková z V.B
3.miesto: kolektív žiakov VI.A

Sme radi, že väčšina z nás si uvedomuje aké je fajčenie a väčšina z nás má na túto závislosť rovnaký názor. Obsah Vašich plagátov hovorí sám za seba a slovo, ktoré z nich kričí, je slovo –NIE! 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tvorby plagátov. Zároveň by sme sa chceli poďakovať aj tým, čo hlasovali a pomohli nám tak rozhodnúť o tom, ktorý plagát je najkrajší a najoriginálnejší. 
Výhercom gratulujeme a prajeme veľa ďalších tvorivých dní...

   

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Dňa 21. 01. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády piateho a deviateho ročníka na ZŠ veľká okružná Partizánske. Našu školu reprezentovali: Andrej Vaňo - 5. A,  Tobias Bosák  - 5. A, Radka Vanková - 5. B, Andrej Grman 9. A, Ján Lacika – 9. A, Martin Mesko – 9. B . Žiak Andrej Grman sa stal úspešným riešiteľom a obsadil veľmi pekné tretie miesto a postupuje do krajského kola. Blahoželáme!

Mgr. Jana Kňazeová

Regionálne kolo vo volejbale chlapcov 20.1.2015 Prievidza
 Za posledných 15 rokov sa nám už druhý raz podarilo postúpiť z okresu na región. Tohtoročné družstvo  chlapcov je veľmi kvalitné, i keď nie veľmi početné. V Prievidzi sme odohrali dva zápasy. Jeden s víťazom  okresu  Prievidza,  ZŠ S. Chalúpku  a druhý so ZŠ Zlatníky, víťazom  okresu Bánovce nad Bebravou. Vopred sme vedeli, že ťažkým súperom pre nás budú previdžania, lebo chlapci sú v športových triedach a hrajú zväzovú krajskú súťaž vo volejbale. Do boja s nimi sme sa pustili s veľkým zápalom a prvý set sme vyhrali 25:20, druhý set sme striedavo vyhrávali a prehrávali a nakoniec skončil našou prehrou 23:25. V treťom sete sa už prejavila herná stabilita Prievidze a my sme stratili istotu pri podaní a smečoch a nakoniec sme prehrali tretí set 15:6. Druhý zápas so Zlatníkmi nebol oveľa ľahší, lebo chlapci doma trénovali a boli veľmi pohybliví, ale nakoniec sa nám podarilo nad nimi zvíťaziť 2:0. Tretí zápas hrala Prievidza a Zlatníky a podľa očakávania skončil víťazstvom Prievidze. Druhé miesto z regionálneho kola považujeme za veľký úspech.

Mgr. Koláriková Alica


 SUPERSTAR  
Ak rada (rád) spievaš, NEVÁHAJ a prihlás sa do 1. ročníka súťaže SUPERSTAR na škole. Stačí, ak vyplníš prihlášku alebo si ju jednoducho vyzdvihneš u pani učiteľky Šimončičovej v 3.B a do 23.1. ju vypísanú zanesieš do 3.B triedy pani učiteľke Šimončičovej. Neváhaj, o skvelé spevácke výkony na našej škole nie je núdza, tak si príď zmerať sily v speve!

TELEVÍZNA VIANOČKA S HROZIENKAMI 

Žiaci druhého stupňa si pripravili vianočné pásmo pod názvom Televízna vianočka s hrozienkami. Hlavnými moderátormi boli deviataci, ktorí si pripravili scénku Vianočná koleda a v rámci správ zo sveta poinformovali svojich spolužiakov aj o jednotlivých cestách do zahraničia, ktoré uskutočnili v rámci projektu Comenius. Každá trieda si pripravila vianočné piesne, scénky, tance a vinše.
Prajeme Vám veselé a radostné Vianoce.

 

Memoriál Jozefa Števulu v basketbale chlapcov
Po roku sme sa opäť zišli dňa 17.decembra v telocvični našej školy pri príležitosti 17. ročníka Memoriálu Jozefa Števulu v basketbale chlapcov ZŠ. Turnaja sa zúčastnili okrem našej školy aj ZŠ Rudolfa Jašíka, ZŠ Radovana Kaufmana a ZŠ Veľká okružná. V tejto vianočnej atmosfére  treba chlapcov zo všetkých škôl pochváliť za predvedené výkony v duchu fair-play . Najlepšie výsledky dosiahli naši chlapci, ktorí opäť ako minulý rok neprehrali ani jeden zápas a s bilanciou troch výhier zaslúžene obsadili prvé miesto v turnaji. Na druhom mieste skončila ZŠ Rudolfa Jašíka, tretie miesto obsadila ZŠ Radovana Kaufmana a štvrté miesto si vybojovala ZŠ V. okružná. Je to už po deviatykrát, čo naša škola zvíťazila v 17-ročnej histórii tohto turnaja a odniesla si víťaznú trofej.

Výsledky jednotlivých stretnutí:

ZŠ Malinovského ul.  -  ZŠ Rudolfa Jašíka   ( 39 : 9 ),
ZŠ Malinovského ul.  -  ZŠ Veľká okružná   ( 43 : 13 ),
ZŠ Malinovského ul.  -  ZŠ Radovana Kaufmana   ( 22 : 14 ),
ZŠ Rudolfa Jašíka – ZŠ Veľká okružná   ( 20 : 5 ),
ZŠ Rudolfa Jašíka – ZŠ Radovana Kaufmana  ( 42 : 28 ),
ZŠ Radovana Kaufmana – ZŠ Veľká okružná   ( 27 : 13 ).

Touto cestou by som chcel vyzdvihnúť zanietenosť a morálku chlapcov počas mimoškolskej činnosti ( krúžok ) a zároveň im poďakovať za príkladnú a úspešnú reprezentáciu našej školy. Našu školu reprezentovali:
Tibor Koprda, Matej Šadibol, Samuel Oršula, Jakub Burák, Jozef Kukla, Matej Sklenár, Martin Maťašeje, Rado Stríženec,  Frederik Bauer.
Zápasy rozhodoval pán Hrkal, ktorý sa pričinil o hladký priebeh turnaja,  za čo mu patrí poďakovanie.

Mgr. Robert Dorčiak
 

LET´S CELEBRATE CHRISTMAS TOGETHER

Let´s celebrate Christmas together je názov etwinningového projektu s francúzskou školou v Poitiers, do ktorého sa zapojili žiaci piateho a deviateho ročníka. Najskôr sme si cez Skype v anglickom jazyku vymenili informácie o našich vianočných zvykoch a tradíciách a potom sme si vymenili úlohy:

Francúzi piekli naše medovníčky,

my sme robili ich vianočnú gaštanovú roládu,

oni šili naše filcové vianočné hviezdičky,

my sme na vianočných dielňach vyrábali ich gule s trblietkami.

Nakoniec sme si vyrobili vianočné pozdravy a vzájomne sme si ich poslali. Zábavnou a poučnou formou sme sa opäť mohli zdokonaliť v angličtine.

MERRY CHRISTMAS     VESELÉ VIANOCE     JOYEUX NOEL

 

Vianoce na Bojnickom zámku

Láska, krása a radosť... Slová, ktoré nás sprevádzali spolu s anjelmi po Bojnickom zámku. Prekrásna výzdoba, 150 ozdobených Vianočných stromčekov a nádherne naaranžované stoly. Aspoň na malú chvíľu sme sa zastavili a zamysleli nad významom Vianočných sviatkov a popri tom sme sa dozvedeli aj niečo o histórii a živote na zámku. Taký bol 9.december  pre žiakov 6.A triedy.
Ich odpovede na otázku: „Ako sa ti páčilo na exkurzii v Bojniciach?“ si môžete prečítať TU.
 

VESMÍR PLNÝ VEDOMOSTÍ
8.12.2014 sa naši piataci rozhodli zmerať si sily s rovesníkmi z iných škôl vo vedomostiach o vesmíre. V Hornonitrianskej hvezdárni v Malých Bieliciach sa stretli žiaci piateho ročníka zo šiestich základných škôl v okrese Partizánske. Našu školu reprezentoval Adrián Javorský, Radka VankováAndrej Vaňo. Najlepšie si počínal Andrej Vaňo, ktorý si vybojoval pekné 3.miesto s celkovým počtom bodov 24,5. Rozdiely v počtoch bodov na prvých troch miestach boli minimálne, žiak na 1.mieste získal 26 bodov a žiak na 2.mieste 25 bodov.  Andrejovi gratulujeme a veríme, že aj v ďalších geografických súťažiach bude úspešný.

TECHNICKÉ MÚZEUM VO VIEDNI A VIANOČNÁ VIEDEŇ

Žiaci druhého stupňa sa dňa 5.decembra 2014 zúčastnili exkurzie do Technického múzea vo Viedni. Hravou a interaktívnou formou si rozšírili svoje vedomosti z fyziky o pohybe, o rôznych technických prístrojoch a dopravných prostriedkoch alebo o fungovaní oceliarne. Zaujímavý deň ukončili návštevou Vianočných trhov a historického centra Viedne.

 

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
školské kolo

Zúčastnilo sa 32 žiakov. Súťažilo sa v 3 kategóriách a testy sa skladali z dvoch častí : teoretickej a praktickej.

Kategória 5.ročník

 1. Adrián Javorský                (36+27=63)         ÚR
 2. Andrej Vaňo                      (35+25,5=60,5)  ÚR
 3. Tobias Bosák                    (34+20=54)         ÚR
 4. Matúš Bodocký                (35+16,5=51,5)  ÚR
 5. Radka Vanková                (32+11=43)
 6. Marek Švec                       (33+8=41)
 7. Linda Vanková                  (32+8=40)
 8. Ivona Koreňová               (30+6,5=36,5)
 9. Matej Korec                      (29+0=29)
 10. Sophie Vlková                   (24+1=25)
 11. Thomas Rumanovský      (20+0=20)


Kategória 6. a 7.ročník

 1. Barbora Junasová            (31+31=62)         ÚR
 2. Dominik Kuczman            (29+31=60)         ÚR
 3. Matúš Vražba                   (27+25=52)         ÚR
 4. Christopher Toma           (27+20=47)         ÚR
 5. Marcus Bauka                  (24+23=47)         ÚR
 6. Šimon Hlbočan                 (19+20=39)
 7. Adrián Žaťko                     (17+14=31)


Kategória 8. a 9.ročník

 1. Andrej Grman                   (25+35=60)         ÚR
 2. Ronald Ferai                     (27+10=37)
 3. Martin Mesko                   (26+6=32)
 4. Lucia Blštáková                (24+8=32)
 5. Linda Lukáčová                (23+6=29)
 6. Marek Orság                     (16+13=29)
 7. Zuzana Kollerová             (23+5=28)
 8. Ján Lacika                          (11+16=27)
 9. Samuel Oršula                  (18+8=26)
 10. Pavol Buričan                   (18+7=25)
 11. Marek Vallo                      (7+18=25)
 12. Tomáš Kováč                    (19+4=23)
 13. Jana Petríková                  (17+5=22)
 14. Nikolas Beniak                 (12+6=18)

Vysvetlivky: ÚR = úspešný riešiteľ 

Výhercom gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalších kolách... 
 

Vianoce sú zas...
...a vo vestibule našej školy žiaci 6.A triedy vyzdobili Vianočný strom.

 

Kampaň Červené stužky
Žiaci našej školy sa zapojili do kampane Červené stužky, ktorá vyvrcholila 1. decembra Svetovým dňom boja proti AIDS.
V mesiaci november žiaci robili návrhy pohľadníc s tematikou boja proti AIDS. Najlepšie tri návrhy pohľadníc sme odoslali aj do súťaže. Autormi sú:

 • Vanessa Buričanová, 9. ALáska, nie AIDS
 • Vanesa Doležajová, 9. AČervenou stužkou proti AIDS
 • Vanessa Buričanová,, 9. AKaždá ruka je potrebná

Na triednických hodinách a na hodinách biológie sa deviataci rozprávali o tejto téme. S lekárkou sa zrealizovala beseda, na ktorej sa okrem iného dozvedeli aj aktuálne čísla, koľko prípadov je na Slovensku evidovaných a ako sa ku nim pristupuje.
Žiaci deviateho ročníka si pozreli film PRÍBEHY ANJELOV, ktorá sa uskutočnila podľa metodiky.
Vo vestibule školy žiaci urobili protidrogovú nástenku, súčasťou ktorej bola aj podpora kampane proti AIDS symbolizovaná malými červenými stužkami.
koordinátorka, Mgr. Jana Kňazeová
 

Volejbal dievčatá
Podobne ako chlapci aj dievčatá našej školy bojovali o čo najlepšie umiestnenie vo volejbale. Prvé zápasy sa odohrali 28.11.2014 v základnom kole, keď postúpili do okresného finále, ktoré sa tak ako základné kolo konalo u nás doma 4.decembta 2014. Všetky zápasy boli veľmi vyrovnané, pretože úroveň družstiev bola takmer rovnaká. So ZŠ Žabokreky sme prehrali 2 : 0, so ZŠ V.Bielice sme vyhrali 2 : 0 a so ZŠ Bošany sme prehrali 2 : 1. Na základe týchto výsledkov sme skončili na peknom 3.mieste v okrese, keď 1.miesto obsadila ZŠ Žabokreky, 2.miesto ZŠ Bošany a za nami na 4.mieste ZŠ V.Bielice. Ďakujem všetkým dievčatám za bojovnosť a snahu počas turnaja i v príprave.                                                             Mgr.Koláriková

Volejbal chlapci
    Tieto týždne žijeme na hodinách telesnej výchovy aj popoludní volejbalom. Naše snaženia vrcholia v posledných dňoch, keď po ťažkých bojoch zo základného kola, ktoré sa konalo 26.11.2014 na našej škole sme postúpili do okresného finále. To sa uskutočnilo dnes 3.11.2014, tiež na našej škole. Súperi boli veľmi vyrovnaní, aj keď naši chlapci herne a technicky prevažovali súperov museli sa veľmi natrápiť, aby postúpili ďalej. So ZŠ Jašíka sme prehrali 2:1 a so ZŠ Športovcov Veľké Bielice sme vyhrali 2:0, čo nám zabezpečilo víťazstvo v okresnom kole a postup do Prievidze na regionálne kolo, ktoré sa uskutoční v januári 2015.
Mgr.Koláriková Alica

 

PARTNERSKÉ UČENIE - 8. A a PREDŠKOLÁCI Z MŠ MALÉ UHERCE – 28. 11. 2014

Žiaci z 8.A pripravili opäť partnerské učenie pre svojich malých kamarátov z MŠ Malé Uherce. Najskôr si spoločne pozreli rozprávku Krtko a žuvačka. Ich úlohou bolo pozorne sledovať dej a zistiť, ktoré zvieratká v rozprávke vystupovali. V diskusii sa zhodli, že nezodpovední turisti v lese spôsobujú zvieratkám mnohé problémy. Potom v prostredí programu skicár nakreslili zvieratká. Niekto kreslil myšku, niekto motýľa, či vtáčika. Dokonca sa našiel aj taký predškolák, ktorý nakreslil s pomocou ôsmaka krtka, čo bolo naozaj ťažké.
Zvyšok hodiny sa hrali rôzne interaktívne hry. Že sa im naozaj u nás páčilo, sa môžete presvedčiť na fotografiách.

Mgr. Jana Kňazeová
 

DVE AKCIE PRE DEVIATAKOV

EXKURZIA DO FIRMY GABOR A AKADÉMIA KU 20. VÝROČIU VZNIKU OBCHODNEJ AKADÉMIE
V  PARTIZÁNSKOM

Dňa 27. 11. 2014 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili dvoch akcií, ktoré im môžu pomôcť pri rozhodovaní sa o ich budúcom štúdiu, práci.
Osem žiakov využilo ponuku firmy Gabor v Bánovciach nad Bebravou. Najskôr odzneli úvodné informácie o histórii, systéme pobočiek, výrobe, počte zamestnancov, počte vyrobených párov obuvi denne. Potom si žiaci prezreli výrobu, mali možnosť vidieť celý proces od vysekávania jednotlivých častí až po balenie a nakladanie obuvi do kamióna.
Druhá skupina deviatakov sa zúčastnila slávnostného zhromaždenia z príležitosti 20. výročia vzniku Obchodnej akadémie v Partizánskom. Žiaci nielenže boli oboznámení s históriou školy, ale sa dozvedeli aj veľa podrobnejších informácií o systéme štúdia na tejto škole.
Výchovná poradkyňa, Mgr. Jana Kňazeová

 

IMATRIKULÁCIE PRVÁKOV

ČO JE NOVÉ VO VESMÍRE?
Tak na túto otázku by Vám vedeli možno odpovedať naši piataci, ktorí sa v utorok (4.11.2014) vybrali do Hornonitrianskej hvezdárne v Malých Bieliciach za poznávaním vesmíru. Prednáška vo hvezdárni pomohla zopakovať a doplniť ich poznatky z vyučovacích hodín geografie. Počas sledovania filmu mali možnosť preletieť cez  celú Slnečnú sústavu, mohli sa zastaviť na jednotlivých planétach a dozvedieť sa, aká je na nich teplota, aký majú povrch, ako ďaleko sú od Slnka, či ako dlho trvá jeden rok na danej planéte. Niektorým sa ani nechcelo veriť, že Neptún potrebuje 165 rokov na to, aby obehol okolo Slnka. Počúvali rozprávanie  o hviezdach, o ich vývinových štádiách a dozvedeli sa, že najteplejšie hviezdy sú modré a najchladnejšie červené.  Za najväčšiu novinku v oblasti vesmíru by mohla byť považovaná správa o veľmi pravdepodobnom  výskyte obrovského oceánu vody pod ľadovou vrstvou  jedného z Galileiho mesiacov, ktoré obiehajú okolo Jupitera – mesiaca Európa. Okrem informácií z geografie získali aj množstvo nových poznatkov z predmetu fyzika, ktorý ich ešte len čaká v budúcich školských rokoch. Už teraz ale vedia, ako vzniká dúha, či polárna žiara a množstvo ďalších zaujímavostí, ktoré súvisia so svetlom, ktorého zdrojom je naše Slnko. Po vyčerpávajúcej prednáške sa  naši piataci pozreli na obrovský ďalekohľad, pomocou ktorého sa dá pozorovať napríklad výskyt škvŕn na Slnku. Mali trošku smolu, lebo momentálne sa nám ukázala práve tá časť Slnka, ktorá bola vcelku pokojná a škvrny sa na nej nevyskytovali. No nevadí, veď hvezdáreň máme blízko a kto bude mať chuť, môže sa tam ísť pozrieť niekedy inokedy so svojimi rodičmi alebo kamarátmi.

Z.Hradiská

MULTIFUNKČNÁ KNIHA

REKLAMA NA KNIHU

BAŤOVI NA STOPE
Tohtoročná zaujímavá téma Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia nás inšpirovala k tomu, aby sme vyšli za brány školy. Nakoľko v meste Partizánske založil obuvnícku firmu Tomáš Baťa, ktorý nás oslovil svojím podnikateľským duchom a filozofiou, ktorá má čo povedať aj dnešnej generácii, ústrednou témou nášho dňa bolo heslo „Baťovi na stope“. Pre spoluprácu sme oslovili rôzne inštitúcie, všetky našu ponuku prijali. Naša škola do podujatia k Medzinárodnému dňu šk. knižníc zapojila všetkých žiakov. Pracovali najskôr vo svojich triedach, potom žiaci navštívili napríklad Nemocnicu v Partizánskom, kde čítali dlhodobo chorým, ale aj na internom oddelení. Krásne čítanie a beseda bolo so žiakmi špeciálnej školy, v dvoch materských školách, v Sociálnom domove. Baťovou stopou sme kráčali aj v Múzeu mesta Partizánske, kde deti besedovali s absolventmi Baťovej školy práce. Najstarší žiaci pripravili na námestí anketu, kde sa pýtali na Tomáša Baťu a jeho odkaz. Na chodníky v centre mesta sme písali výroky- myšlienky Tomáša Baťu a besedovali o nich s okoloidúcimi, čítali sme na autobusových zastávkach a na lavičkách. A na záver nás všetkých naše stopy priviedli k soche Tomáša Baťu na námestí a k pamätníku zakladateľa mesta Jána Antonína Baťu, kde sme položili kytice kvetov.
Všetci, ktorých sme oslovili a navštívili, boli podujatím nadšení a reakcie boli len pozitívne.
Podujatie malo vzbudiť v deťoch nielen lásku ku knihe, ale aj uvedomenie si rôznosti ľudí a potrebu pomoci a spolupráce. Z nadšených rozprávaní žiakov myslím, že sa náš zámer vydaril a svoj cieľ splnil.
Mgr. Alena Barancová, riaditeľka školy

 

OZNAM
Riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom, že dňa 3.novembra 2014 udeľuje z dôvodu konania Okresnej školskej konferencie v Partizánskom riaditeľské voľno.
ŠKD bude v prevádzke počas celého dňa, v čase od 5.30 do 16.30 hodiny.
V prevádzke bude aj školská jedáleň. Obedy sa budú vydávať v čase od 11.45 do 13.00 hodiny.

TAJNIČKY
Žiaci 7.A na hodine nemeckého jazyka pripravovali tajničky, ktoré potom na hodine informatiky spracovali aj v programe WORD.
Niketoré z nich si môžete aj pozrieť.

TAJNIČKA VANESSY KOVÁČOVEJ
TAJNIČKA DANIELY ČAPLOVEJ
TAJNIČKA ADRIÁNA KOREŇA
TAJNIČKA VIKTÓRIE SMATANOVEJ
 


 

 
 
 
SPOMIENKA NA MOBILITU
 

COMENIUS V PARTIZÁNSKOM
V dňoch 15. - 21. 10. 2014 sa na našej škole uskutočnilo už štvrté stretnutie v rámci projektu From Footprint 2 Fingerprint - Kids 4 a Green Tomorrow. Témou stretnutia boli odpady a zúčastnili sa ho všetky partnerské krajiny - Slovensko, Nórsko, Nemecko a Turecko. Privítali sme 12 žiakov a 8 učiteľov, pre ktorých sme pripravili zaujímavý program. Vo štvrtok sme ich privítali v škole chlebom a soľou, vypočuli si slovenské ľudové piesne, zahrali sme si zoznamovacie hry, prezreli školu a potom sa naši priatelia vybrali na prehliadku recyklačného centra. Potom nasledoval vegetariánsky obed v našej školskej jedálni. Po obede sme išli na exkuziu do Valaskej Belej, kde sme navštívili tkáčsku dielňu a sklársky skanzen. Obe dielne preto, lebo pri svojej výrobe používajú odpadové materiály a súviselo to s témou projektu. Prvý deň sme sa venovali trom R: REDUCE, REUSE, RECYCLE.
V piatok sa našim hosťom veľmi páčila exkurzia do teleplnej elektrárne v Zemianskych Kostoľanoch a aj prehliadka Bojnického zámku. Víkend deti strávili v rodinách, ktoré pre ne pripravili zaujímavý program. Učitelia sa vybrali v sobotu na výlet do Budapešti a v nedeľu  navštívili  Veľký Klíž.
Naše stretnutie vyvrcholilo v pondelok klimatickou konferenciou, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Mestského úradu v Partizánskom. Každá krajina odprezentovala zaujímavým spôsobom tému ODPADY. Veríme, že sme aj týmto stretnutím prispeli k väčšej osvete o odpadoch a k zodpovednejšiemu správaniu k životnému prostrediu.

Zažili sme nezabudnuteľný týždeň plný pekných zážitkov, priateľstiev. Posunuli sme sa vpred v angličtine a všetci dúfame, že toto nebolo naše posledné stretnutie.
M. Boratková
 
HLBINOVE KRŠTEŇANY
17.10.2014 sa naši žiaci zúčastnili súťaže v prednese poézie Hlbinove Kršteňany. Linda Lukáčová (8.A) získala v tretej kategórii tretie miesto a Natália Hrdá (3.A) cenu Matice slovenskej.
M. Boratková
 

HOVORME O JEDLE

ZŠ Malinovského Partizánske sa už druhýkrát zapojila do projektu „Hovorme o jedle“, ktorú realizuje Centrum rozvoja znalostí o potravinách. Cieľom súťaže je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu.
Tento rok sme sa snažili participovať hlavne na utorkovom dni, ktorý bol zameraný na dve témy: „Zelenina a ovocie“ a „Sezónnosť potravín – čo a kedy rastie u nás“.
Tretiaci spolu s pani učiteľkami triednymi zrealizovali výstavku „Plody jesene – zelenina a ovocie“ a súťaž o najkrajšie jablko. Súčasťou výstavy boli aj vyrezávané tekvice, ktoré vyrobili šiestaci.
ôsmaci najskôr získavali informácie o ovocí a zelenine na internete a vymýšľali slogany o jablkách. Najnáročnejšie bolo pre nich realizovať projekt „Jablkové pité pre celú školu “. na hodine matematiky. Porovnávali ceny v troch obchodoch, vyberali len slovenské výrobky a urobili rozpočet na upečenie takéhoto koláča pre všetkých žiakov školy. Nielenže uskutočnili tieto výpočty, koláč aj upiekli a podarovali aj šiestakom. Všetci hovorili, že bol výborný.
Šiestaci zas hovorili aj o zelenine. Na hodine anglického jazyka umiestňovali na časovú priamku s názvami mesiacov od mája do novembra jednotlivé druhy zeleniny a ovocia pestované u nás podľa toho, kedy dozrievajú. Zároveň sa učili aj ich anglické názvy a potom písali a kreslili, čo si zapamätali. Hľadali recepty na rôzne zeleninové šaláty, diskutovali o obsahu vitamínov  v nich a jeden dokonca aj pripravili. Vynikajúci mrkvový šalát podarovali na výmenu ôsmakom.
Jednoduchá básnička na záver môže inšpirovať každého, aby sa viac zaujímal o svoje stravovacie návyky a rozmýšľal o tom, čo je pre neho dobré.

Mrkva a jablko,

osobitne a aj spolu,

majú dôležitú rolu.

V jedálničku každého,

mladého aj starého.

jana_knazeova
 

PARTNERSKÉ UČENIE - ODPADY - 4. A, 5. A, 9. A, 9. B - 10. 10. 2014

Partnerské učenie sa podujali zrealizovať 3 žiaci z 9. B – Zuzka Priekopová, Lenka Beláková a Jožko Kukla. Prišli oblečení v tričkách žltej, modrej a zelenej farby.
Na úvod mali štvrtáci (resp. piataci) zložiť skladačku z povystrihovaných písmen  - 6 slov = 3 slovenské a ku nim 3  anglické ekvivalenty, indíciou im boli farby tričiek. Takmer všetkým sa podarilo zložiť slová: PAPIER = PAPER, SKLO = GLASS, PLASTY = PLASTICS.
Deviataci ich pochválili a pomocou prezentácie ich previedli témou o odpadoch. V priebehu vysvetľovania dávali deviataci štvrtákom (piatakom) aj otázky: „Aký odpad patrí do kontajnerov podľa farby? Ako sa dá znížiť produkcia odpadov?  Ktoré veci môžeme opakovane používať? Ktoré veci sa dajú prerobiť na iné? ...“ Z vlastných skúseností deti vedeli na mnohé otázky odpovedať, mnoho nového sa aj naučili.
V ďalšej časti deviataci rozdelili žiakov do troch skupín podľa farieb – zelená, modrá, žltá. Každé dieťa malo nakresliť nejaký druh odpadu, ktorý patrí do zbernej nádoby podľa farby. Žiaden obrázok sa nesmel opakovať. Deti potom svoje výtvory prišpendlili na malú nástenku. Deviataci im následne prečítali slogany, ktoré vytvorili žiaci z 9. B na hodinách ENV:

Ja som kontajner zelený, hádžte do mňa len odpad sklenený.

Do modrého koša papier daj, prírode tým pomáhaj.

Plasty do žltej nádoby dáme, plastovej pohrome sa vyhýbame.

Na záver im prečítali vtipné básničky o separovaní a urobili si spoločnú fotografiu.

Vyrobenú nástenku o odpadoch si  deti odniesli do svojich tried.

Na partnerskom učení s 5. A boli len traja deviataci z 9. B, na partnerskom učení so 4. A boli aj žiaci z 9. A, pomáhali deťom so skladačkami, kreslením,  zapájali sa do diskusie.

jk
 

OZNAM
Riaditeľka školy oznamuje stravníkom ŠJ, že v dňoch 10.10.(piatok) a 13.10. 2014 (pondelok) bude z technických príčin (výmena okien vo výdajni jedál) podaný studený obed.

10.10.2014 - bageta so salámou a zeleninou, džús
13.10.2014 - pizza koláč, ovocie.

Za pochopenie ďakujeme.


 

PARTNERSKÉ UČENIE V SPŠ

Dňa 27. septembra 2014 sa naši deviataci spolu s pani učiteľkami J. Kňazeovou a D. Zigovou, vybrali na návštevu do SPŠ v Partizánskom. Pani výchovná poradkyňa z SPŠ, M. Vanková spolu s pani zástupkyňou, K. Hartamnnovou, im najskôr porozprávali o možnostiach štúdia na ich strednej škole a o aktivitách na ktoré sa ich škola zameriava.

 V druhej časti žiaci získali teoretické vedomosti:

 • Vznik odpadov, likvidácia odpadov, nebezpečný odpad.
 • Kompostovanie – spolupráca s Priateľmi Zeme.
 • Koreňová čistička odpadových vôd na Skýcove.
 • Zberný dvor na Šípku – využitie odpadových materiálov.
 • Separovanie odpadu.
 • Výroba vína – bezodpadová technológia.
 • Káva a jej účinky na ľudský organizmus.

V diskusii žiaci aj z vlastných skúseností hovorili o možnostiach znižovania odpadov, o lepšej separácii odpadov a možnostiach druhotného využitia odpadov.

Na záver si žiaci pozreli chemické laboratórium, videli pokus s bengálskymi ohňami a ochutnali lízanky, ktoré pre nich prichystali stredoškoláci.

Partnerské učenie bolo pre deviatakov zaujímavé a mnohí z nich určite budú premýšľať o štúdiu na tejto škole.

jk

EURÓPSKY  DEŇ  JAZYKOV

26. september je venovaný oslave európskych jazykov. Európska únia disponuje skutočným jazykovým bohatstvom a používa sa v nej 24 úradných jazykov. Na našej škole majú žiaci možnosť učiť sa okrem materinského –slovenského jazyka aj anglický, nemecký a  ruský jazyk. A to, že učenie sa nových slovíčok môže byť aj zábava, sme si vyskúšali dnes – 26.9.2014 na hodinách cudzích jazykov. Hrali sme anglicko-nemecko-slovenské pexeso, kreslili sme anglický obrazový diktát, učili sme sa nové slová ako Ahoj, Ďakujem, či Prosím po portugalsky, česky, nemecky a  francúzsky. Všetko, čo sme sa naučili sme aj nakreslili a napísali na papier, a či sa nám to aspoň trošku podarilo, posúďte sami podľa fotografií.

Z.Hradiská

PRVÁCI SÚ ROZDELENÍ DO TRIED
Do prvého ročníka tento školský rok nastúpi 32 prvákov.
Budú sa učiť v dvoch triedach. Rozdelenie do tried aj s triednymi učiteľkami nájdete tu 1A_2014/2015.pdf, 1B_2014/2015.pdf.
Na všetkých prvákov sa tešíme!

Riaditeľka školy Mgr. Alena Barancová oznamuje žiakom a rodičom, že Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 bude dňa 2.9.2014 o 8.00 hodine vo veľkej telocvični /za každého počasia/.
Vchod do školy ako aj do školského klubu detí bude až do odvolania z dôvodu rekonštrukčných prác kvôli bezpečnosti sprístupnený len z bočnej strany, od vchodu do telocvične. 
Triedy sú pripravené na školské vyučovanie a ďalej prebiehajúca rekonštrukcia  nijako neovplyvní chod školy a ani bezpečnosť žiakov!