AKTUALITY Fotoalbum ŠÍPKAR Predmety O škole Napíšte nám Kontakt
2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008

AKTUALITY

2015/2016

PIATACI  SPOZNÁVALI  VESMÍR

O tom, že vyučovanie geografie môže byť veľmi zaujímavé, sa presvedčili naši piataci v utorok 6.októbra, keď sa vybrali spolu s pani učiteľkami  Z.Hradiskou a G.Vaňovou do Hornonitrianskej hvezdárne v Malých Bieliciach. Pán Mešter ich „povozil“ virtuálne  po celom vesmíre, ukázal im ako sa pohybuje Rover po Marse a aké údaje zbiera. Pomocou internetu si mohli pozrieť povrch našej Zeme priamo z medzinárodnej vesmírnej stanice ISS. V tom okamihu sa práve  nachádzala nad Indickým oceánom. Veľmi zaujímavé bolo aj video o tom, ako si kozmonautka na tejto stanici v beztiažovom stave pripravuje jedlo. Na záver si v kupole hvezdárne cez obrovský ďalekohľad pozreli škvrny na Slnku a plní nových zážitkov a informácií sa vrátili späť do školy.

Z.Hradiská

 

EURÓPSKY  DEŇ  JAZYKOV
(video)

Minulý týždeň od 21.-25.9.2015 prebiehali pri príležitosti Európskeho dňa jazykov na našej škole rôzne zaujímavé aktivity, do ktorých sa zapojili žiaci 5.-9.ročníka. Pani učiteľky A. Boratková, Z. Hradiská a E. Pillárová si pripravili pre žiakov hodiny anglického jazyka trošku inak a hovorilo sa na nich nielen po anglicky.

Piataci si vybrali krajinu, v ktorej boli na dovolenke alebo majú  k nejakej krajine blízky vzťah, a v národnom jazyku danej krajiny napísali základné frázy: Ahoj. Dobrý deň. Ďakujem. Ako sa máš? Niektorí napísali aj niečo navyše, čo sa v krajine naučili. Potom na hodine angličtiny hádali vec/osobu/miesto... opísanú po anglicky im dostupnou, ale niekedy i náročnejšou slovnou zásobou. Za 3 správne odpovede si žiaci odniesli domov jednotku.

Druhá skupina piatakov diskutovala o dôležitosti učenia sa angličtiny ako základného dorozumievacieho jazyka v Európe. Každý vyjadril svoj názor na angličtinu farebným nápisom, a tak vznikol pekný obraz na stene v tvare slniečka, kde v jeho lúčoch žiaci napísali aká je pre nich angličtina – zábavná, zaujímavá, super a pod. Na druhej hodine si pozreli prezentáciu o zvukoch zvierat v rôznych jazykoch a potom rozprávku v anglickom jazyku, z ktorej sa potom učili nove slovíčka a porovnávali rozprávku s jej slovenskou verziou.

Šiestaci písali na tabuľu „Running dictation“. V rámci skupiny sa striedali diktovali si navzájom diktát. Ktorá skupina mala najmenej chýb, vyhrala.

Druhá skupina šiestakov a siedmaci pracovali na téme Dunaj. Naučili sa, cez ktoré krajiny preteká a potom sa názvy krajín učili v ich národných jazykoch. Taktiež sa učili ako sa povie Dunaj v jednotlivých štátoch, cez ktoré preteká. Kreslili vlajky týchto štátov, potom natočili video, na ktorom hovoria tú istú vetu – „Mám rád chlieb“ – v nasledujúcich jazykoch: v nemčine, maďarčine, slovenčine, chorvátštine, srbštine, bulharčine, rumunštine a ukrajinštine. Taktiež sa zhodli v tom, že je veľmi dôležité učiť sa angličtinu, aby sme sa všetci v Európe dohodli.

Naši ôsmaci prispeli k výzdobe nástenky - kreslili smajlíkov oblečených v zástavách štátov Európy.  Druhá skupina ôsmakov sa rozprávala o tom, aké poznáme jazykové skupiny v EU, aká je podobnosť medzi jazykmi, spravili si jazykový kvíz a porovnali niektoré porekadlá v jednotlivých krajinách.

Deviataci sledovali prezentáciu Celebrities speaking languages, kde známi herci, speváci a športovci hovoria o svojich znalostiach cudzích jazykov.

Na záver celého týždňa niektorí žiaci  umiestnili svoje práce na nástenku vo vestibule školy a touto cestou aj ostatným priblížili rôzne jazyky v EÚ. Všetko, čo sa dialo je zdokumentované fotografiami a natočeným videom, ktoré si môžete pozrieť TU. Dúfame, že takýto týždeň spestril naše vyučovanie a že aj v budúcom roku si pre našich žiakov pripravíme opäť niečo zaujímavé.

Z.Hradiská

 

Riaditeľka školy Mgr. Alena Barancová oznamuje žiakom a rodičom, že

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 

bude

dňa 2.9.2015 o 8.00 hodine na školskom ihrisku.

V prípade nepriaznivého počasia bude otvorenie vo veľkej telocvični.

 

Vážení rodičia,

môžete si pozrieť zoznam prvákov v roku 2015/2016.

Tiež si môžete prečítať, aké pomôcky bude vaša ratolesť potrebovať v súbore  Pomôcky pre prváka.