AKTUALITY Fotoalbum ŠÍPKAR Predmety O škole Napíšte nám Kontakt
2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008

AKTUALITY

2015/2016

TESTOVANIE 5
Po prvýkrát sa piataci našej školy zúčastnili Testovania 5. Cieľom testovania je získať objektívne informácie o výkone žiakov z matematiky a slovenského jazyka po príchode na druhý stupeň ZŠ.

OZNAM

Riaditeľka školy oznamuje žiakom druhého stupňa a ich rodičom, že dňa 25.11.2015 udeľuje pre žiakov II. stupňa riaditeľské voľno z dôvodu TESTOVANIA 5.
Žiaci I. stupňa majú riadne vyučovanie. Obedy v školskej jedálni sa v tento deň vydávajú do 13.30.

DRUHÁ ŠANCA

Naša žiačka Klaudia Oršulová, žiačka 9.A sa zapojila do súťaže s názvom Nebuď otrok drog. Ak si chceš prečítať článok, o čom píše, prečítaj si a môžeš ho lajknúť TU.

MOJE SRDCE - DROGY NIE!
Na hodine etickej výchovy žiaci 1. stupňa vyrobili plagát na tému "Moje srdce - drogy nie!". Najprv hovorili o drogách, aké sú nebezpečné pre náš život. Potom každý žiak vyfarbil svoje namaľované srdiečko a z nich zhotovili jedno veľké, spoločné srdce.
JH

AIDS - ČERVENÉ STUŽKY
Naša škola sa dlhoročne zapája do kampane ČERVENÉ STUŽKY. Červené stužky sú symbolom 1. decembra, ktorý je SVETOVÝM DŇOM BOJA PROTI AIDS. Pôvodca ochorenia AIDS je RNA vírus, ktorý nesie názov Human Immunodeficiency Virus - HIV.
Dňa 20. 11. 2015 pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka uskutočnila prednášku naša bývalá žiačka, Zuzana Orgoníková, ktorá študuje na OA odbor sociálno-výchovný pracovník. V prvej časti hovorila o pôvode, príčinách a dôsledkoch tohto ochorenia. V druhej časti hovorila o mladých ľuďoch, ako podceňujú zodpovednosť za svoje zdravie. Pútavou formou priblížila žiakom aj ochorenie známeho herca. V krátkej filmovej ukážke žiaci videli dôsledky tohto ochorenia, aký je ťažký život s touto nevyliečiteľnou chorobou.
Zuzke, ktorá bola pripravená na túto prednášku veľmi zodpovedne, naši najstarší žiaci na konci zatlieskali. Sme radi, že máme takýchto absolventov, ktorí v partnerskom učení dokážu sprostredkovať nadobudnuté vedomosti zo svojho študijného odboru. Deviataci 1. decembra odovzdajú vlastnoručne urobené stužky dospelým v našej škole, aby tak vyjadrili solidaritu k ľuďom, ktorí trpia touto chorobou a vyjadrili nádej, že sa v budúcnosti podarí vyrobiť vhodný liek a ľudí postihnutých touto chorobou bude tak čoraz menej.
Jana Kňazeová

FLORBAL
            Dňa 6.novembra 2015 sa v našej telocvični  uskutočnilo okresné kolo vo florbale mladších žiakov pod názvom OXDOG florbal ZŠ CUP 2015. Tohto športového podujatia sa zúčastnilo 5 škôl – usporiadajúca ZŠ Malinovského ul., ZŠ V. okružná, ZŠ Žabokreky n/N, ZŠ R. Jašíka, Gymnázium Partizánske.
Hralo sa systémom každý s každým,  2x7 minút. Po urputných bojoch v duchu fair –play víťazom okresného kola sa stalo družstvo našej školy, ktoré vyhralo všetky zápasy s plným počtom bodov. Týmto vynikajúcim výsledkom si naši florbalisti zabezpečili účasť v krajskom kole. Pri tejto príležitosti treba poznamenať tu skutočnosť, že naša škola mala v družstve najmenej zastúpených hráčov v počte 8, pričom ostatné družstvá mali po 12 a viac hráčov. Nehovoriac o tom, že v našom družstve hrala Radka Vanková ako jediné dievča medzi chlapcami na turnaji.

Celkové poradie:

  1. miesto:  ZŠ Malinovského ul.
  2. miesto: Gymnázium Partizánske
  3. miesto: ZŠ R. Jašíka
  4. miesto: ZŠ Žabokreky n/N
  5. miesto: ZŠ V. okružná

Výsledky našej školy:

ZŠ Malinovského – ZŠ V. okružná          3:1
ZŠ Malinovského – Gymnázium             3:0
ZŠ Malinovského – Žabokreky n/N        5:1
ZŠ Malinovského – ZŠ R. Jašíka               2:1

Touto cestou chcem poďakovať všetkým našim žiakom za úspešnú a vzornú reprezentáciu našej školy.

Školu reprezentovali:
Juraj Benca, Marek Švec, Alex Bauer, Matúš Bodocký, Andrej Vaňo, Adrián Grežďo, Adrián Javorský a Radka Vanková.
R.D.

 

DEVIATACI NA BURZE STREDNÝCH ŠKôL

Žiaci deviateho ročníka sa dňa 28. októbra 2015 zúčastnili mestskej akcie Burza stredných škôl a informácií. Získali mnohé nové poznatky o stredných školách na ktorých chcú študovať. Vyskúšali si aj niektoré testy ohľadom ich ďalšieho vzdelávania, tiež riešili logické úlohy. Niektorí si vyskúšali aj postreh pri streľbe na kačice v rámci prezentácie Lesníckej školy.
Na jednotlivých stredných školách v meste získali ešte podrobnejšie informácie o študijných a učebných odboroch. Pečenie palaciniek a ich následná konzumácia bola príjemným prekvapením na SOŠ. Teraz majú deviataci čas až do jari, aby si premysleli, ktorá stredná škola bude pre nich najvhodnejšia.

Jana Kňazeová
 

OZNAM

Riaditeľka školy oznamuje  stravníkom školskej jedálne, že dňa 28. októbra 2015 sa z technických dôvodov (výmena okien) nebude  variť.

Bude vydaný tzv. suchý obed – bageta .

Za pochopenie ďakujeme.

 

Hovorme o jedle

 

Naša škola sa už tretíkrát zapojila do projektu „Hovorme o jedle“, ktorú realizuje  Centrum rozvoja znalostí o potravinách. Cieľom súťaže je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu.

Tento rok sme zrealizovali aktivity počas troch dní.

V pondelok - 12. 10. 2015
sme sa venovali  téme Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny, zemiaky - prečo tvoria základňu potravinovej pyramídy a uskutočnili nasledovné aktivity:

NÁTIERKY:  Výber žiakov 5.-9.roč. pripravil na krúžku jedno hubky s rybacou a  cesnakovou nátierkou pre seba a druhákov.

MÁM RÁD CHLIEB: žiaci 6.A a  7A sa hravou formou učili v rôznych jazykoch vetu „Mám rád chlieb“ na hodinách cudzích jazykov.

DUNAJ: Na hodine geografie sa učili  šiestaci a siedmaci kadiaľ preteká Dunaj a ako ho volajú ľudia v jednotlivých krajinách. Žiaci 7.A triedy kreslili vlajky štátov, cez ktoré preteká Dunaj . Ku

každej krajine nakreslili bublinky s vetou „Mám rád“ chlieb v danom jazyku.

Akcia  REŤAZOVKA (Chlieb – mlieko – ovocie): Piataci upiekli v pondelok košíčky a poslali ich deviatakom , aby ich nasledujúci deň naplnili jogurtovou náplňou a potom to poslali štvrtákom, ktorí tam  položili ovocie.

VIDEO: Žiaci 6.A  a 7.A natočili krátke video o plavbe po Dunaji.

V utorok - 13. 10. 2015 – fotky TU
téme Ovocie a zelenina - prečo potrebujeme 5 porcií denne? a uskutočnili nasledovné aktivity:

Ovocný šalát: Pripravili žiaci 1.A s triednou pani učiteľkou.

Jablkové maškrty: Pripravili žiaci 1. B s triednou pani učiteľkou.

ZážitkovÉ  učenie: Zrealizovali žiaci 2. B s triednou pani učiteľkou.

Zeleninové šantenie: Pripravili žiaci 2. B s triednou pani učiteľkou  nielen pre seba ale ponúkli aj starších žiakov zo štvrtého ročníka.

Ovocie máčané v čokoláde: Pripravili žiaci  prvého stupňa s pani učiteľkou na krúžku Malý cukrárik.

Ovocná bublanina: Pripravili žiaci 4.B s  mladšími žiakmi s pani učiteľkou na krúžku  Malý cukrárik.

Plody jesene - ovocie a zelenina: Výstavu zrealizovali žiaci prvého stupňa.

Súťaž  „Najkrajšie jablko“: Súťaž organizačne zabezpečili žiaci prvého stupňa.

V stredu - 14. 10. 2015
téme: Mlieko a mliečne výrobky - prečo sú nenahraditeľnou zložkou zdravej výživy. Slovenské mlieko je naše biele zlato a uskutočnili nasledovné aktivity:

Laboratórna práca: „Výroba domáceho jogurtu“ – žiaci z 9. A na hodine chémie.

Slovenské mlieko, slovenskí producenti: Získavanie informácií o zložení mlieka a slovenských producentoch mlieka – environmentálna výchova 9. A.

VIDEOREKLAMA:  „Do každej rodiny mlieko zo slovenskej doliny“ – informatika, žiaci z 9.A, nájdete TU.

Interaktívne maľované čítanie: „Ako je to s mliekom?“ – informatika, žiaci z 9.A, nájdete TU.

Slogany a básničky o mlieku: Na hodinách chémie a slovenskom jazyku.

Slovenskí výrobcovia, výrobky z mlieka: Aktivita zhlukovanie  – chémia, 6. A.

Pokus s Mliekom: Povrchové napätie a potravinárske farby – chémia, 6. A.

prieskum: „Koľko mlieka pijeme?“ - informatická výchova a informatika.

partnerské učenie: „Ako je to s mliekom?“  - žiaci z 9. A pre 4. A a škôlkari z MŠ Malé Uherce.

„TRIVJEDNOM“: Košíček s jogurtom a s ovocím – žiaci 5. A, 7. A, 9. A.

Do projektu sa zapojila aj školská jedáleň, každý deň bola súčasťou obeda príslušná potravina z dennej témy. Báseň o mlieku vytvorená žiakmi našej školy hovorí o tom, prečo by sme mali mlieko piť:

Ktože nám to mlieko dáva?

Trvanlivé, sušené,

Predsa zviera menom krava.

konzumné aj balené,

Budeme mať zuby krásne,

Denne aspoň šálku, dve,

to je dúfam všetkým jasné.

choroba ťa obíde.

Kosti tvrdé na betón,

 

zabehneme maratón.

 

Všetkým zúčastneným pedagógom, zamestnancom a žiakom ďakujeme za podporu tohto projektu a krásne aktivity.

-jk-

 

PIATACI  SPOZNÁVALI  VESMÍR

O tom, že vyučovanie geografie môže byť veľmi zaujímavé, sa presvedčili naši piataci v utorok 6.októbra, keď sa vybrali spolu s pani učiteľkami  Z.Hradiskou a G.Vaňovou do Hornonitrianskej hvezdárne v Malých Bieliciach. Pán Mešter ich „povozil“ virtuálne  po celom vesmíre, ukázal im ako sa pohybuje Rover po Marse a aké údaje zbiera. Pomocou internetu si mohli pozrieť povrch našej Zeme priamo z medzinárodnej vesmírnej stanice ISS. V tom okamihu sa práve  nachádzala nad Indickým oceánom. Veľmi zaujímavé bolo aj video o tom, ako si kozmonautka na tejto stanici v beztiažovom stave pripravuje jedlo. Na záver si v kupole hvezdárne cez obrovský ďalekohľad pozreli škvrny na Slnku a plní nových zážitkov a informácií sa vrátili späť do školy.

Z.Hradiská

 

EURÓPSKY  DEŇ  JAZYKOV
(video)

Minulý týždeň od 21.-25.9.2015 prebiehali pri príležitosti Európskeho dňa jazykov na našej škole rôzne zaujímavé aktivity, do ktorých sa zapojili žiaci 5.-9.ročníka. Pani učiteľky A. Boratková, Z. Hradiská a E. Pillárová si pripravili pre žiakov hodiny anglického jazyka trošku inak a hovorilo sa na nich nielen po anglicky.

Piataci si vybrali krajinu, v ktorej boli na dovolenke alebo majú  k nejakej krajine blízky vzťah, a v národnom jazyku danej krajiny napísali základné frázy: Ahoj. Dobrý deň. Ďakujem. Ako sa máš? Niektorí napísali aj niečo navyše, čo sa v krajine naučili. Potom na hodine angličtiny hádali vec/osobu/miesto... opísanú po anglicky im dostupnou, ale niekedy i náročnejšou slovnou zásobou. Za 3 správne odpovede si žiaci odniesli domov jednotku.

Druhá skupina piatakov diskutovala o dôležitosti učenia sa angličtiny ako základného dorozumievacieho jazyka v Európe. Každý vyjadril svoj názor na angličtinu farebným nápisom, a tak vznikol pekný obraz na stene v tvare slniečka, kde v jeho lúčoch žiaci napísali aká je pre nich angličtina – zábavná, zaujímavá, super a pod. Na druhej hodine si pozreli prezentáciu o zvukoch zvierat v rôznych jazykoch a potom rozprávku v anglickom jazyku, z ktorej sa potom učili nove slovíčka a porovnávali rozprávku s jej slovenskou verziou.

Šiestaci písali na tabuľu „Running dictation“. V rámci skupiny sa striedali diktovali si navzájom diktát. Ktorá skupina mala najmenej chýb, vyhrala.

Druhá skupina šiestakov a siedmaci pracovali na téme Dunaj. Naučili sa, cez ktoré krajiny preteká a potom sa názvy krajín učili v ich národných jazykoch. Taktiež sa učili ako sa povie Dunaj v jednotlivých štátoch, cez ktoré preteká. Kreslili vlajky týchto štátov, potom natočili video, na ktorom hovoria tú istú vetu – „Mám rád chlieb“ – v nasledujúcich jazykoch: v nemčine, maďarčine, slovenčine, chorvátštine, srbštine, bulharčine, rumunštine a ukrajinštine. Taktiež sa zhodli v tom, že je veľmi dôležité učiť sa angličtinu, aby sme sa všetci v Európe dohodli.

Naši ôsmaci prispeli k výzdobe nástenky - kreslili smajlíkov oblečených v zástavách štátov Európy.  Druhá skupina ôsmakov sa rozprávala o tom, aké poznáme jazykové skupiny v EU, aká je podobnosť medzi jazykmi, spravili si jazykový kvíz a porovnali niektoré porekadlá v jednotlivých krajinách.

Deviataci sledovali prezentáciu Celebrities speaking languages, kde známi herci, speváci a športovci hovoria o svojich znalostiach cudzích jazykov.

Na záver celého týždňa niektorí žiaci  umiestnili svoje práce na nástenku vo vestibule školy a touto cestou aj ostatným priblížili rôzne jazyky v EÚ. Všetko, čo sa dialo je zdokumentované fotografiami a natočeným videom, ktoré si môžete pozrieť TU. Dúfame, že takýto týždeň spestril naše vyučovanie a že aj v budúcom roku si pre našich žiakov pripravíme opäť niečo zaujímavé.

Z.Hradiská

 

Riaditeľka školy Mgr. Alena Barancová oznamuje žiakom a rodičom, že

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 

bude

dňa 2.9.2015 o 8.00 hodine na školskom ihrisku.

V prípade nepriaznivého počasia bude otvorenie vo veľkej telocvični.

 

Vážení rodičia,

môžete si pozrieť zoznam prvákov v roku 2015/2016.

Tiež si môžete prečítať, aké pomôcky bude vaša ratolesť potrebovať v súbore  Pomôcky pre prváka.