AKTUALITY Fotoalbum ŠÍPKAR Predmety O škole Napíšte nám Kontakt

AKTUALITY

2014/2015

IMATRIKULÁCIE PRVÁKOV

ČO JE NOVÉ VO VESMÍRE?
Tak na túto otázku by Vám vedeli možno odpovedať naši piataci, ktorí sa v utorok (4.11.2014) vybrali do Hornonitrianskej hvezdárne v Malých Bieliciach za poznávaním vesmíru. Prednáška vo hvezdárni pomohla zopakovať a doplniť ich poznatky z vyučovacích hodín geografie. Počas sledovania filmu mali možnosť preletieť cez  celú Slnečnú sústavu, mohli sa zastaviť na jednotlivých planétach a dozvedieť sa, aká je na nich teplota, aký majú povrch, ako ďaleko sú od Slnka, či ako dlho trvá jeden rok na danej planéte. Niektorým sa ani nechcelo veriť, že Neptún potrebuje 165 rokov na to, aby obehol okolo Slnka. Počúvali rozprávanie  o hviezdach, o ich vývinových štádiách a dozvedeli sa, že najteplejšie hviezdy sú modré a najchladnejšie červené.  Za najväčšiu novinku v oblasti vesmíru by mohla byť považovaná správa o veľmi pravdepodobnom  výskyte obrovského oceánu vody pod ľadovou vrstvou  jedného z Galileiho mesiacov, ktoré obiehajú okolo Jupitera – mesiaca Európa. Okrem informácií z geografie získali aj množstvo nových poznatkov z predmetu fyzika, ktorý ich ešte len čaká v budúcich školských rokoch. Už teraz ale vedia, ako vzniká dúha, či polárna žiara a množstvo ďalších zaujímavostí, ktoré súvisia so svetlom, ktorého zdrojom je naše Slnko. Po vyčerpávajúcej prednáške sa  naši piataci pozreli na obrovský ďalekohľad, pomocou ktorého sa dá pozorovať napríklad výskyt škvŕn na Slnku. Mali trošku smolu, lebo momentálne sa nám ukázala práve tá časť Slnka, ktorá bola vcelku pokojná a škvrny sa na nej nevyskytovali. No nevadí, veď hvezdáreň máme blízko a kto bude mať chuť, môže sa tam ísť pozrieť niekedy inokedy so svojimi rodičmi alebo kamarátmi.

Z.Hradiská

MULTIFUNKČNÁ KNIHA

REKLAMA NA KNIHU

BAŤOVI NA STOPE
Tohtoročná zaujímavá téma Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia nás inšpirovala k tomu, aby sme vyšli za brány školy. Nakoľko v meste Partizánske založil obuvnícku firmu Tomáš Baťa, ktorý nás oslovil svojím podnikateľským duchom a filozofiou, ktorá má čo povedať aj dnešnej generácii, ústrednou témou nášho dňa bolo heslo „Baťovi na stope“. Pre spoluprácu sme oslovili rôzne inštitúcie, všetky našu ponuku prijali. Naša škola do podujatia k Medzinárodnému dňu šk. knižníc zapojila všetkých žiakov. Pracovali najskôr vo svojich triedach, potom žiaci navštívili napríklad Nemocnicu v Partizánskom, kde čítali dlhodobo chorým, ale aj na internom oddelení. Krásne čítanie a beseda bolo so žiakmi špeciálnej školy, v dvoch materských školách, v Sociálnom domove. Baťovou stopou sme kráčali aj v Múzeu mesta Partizánske, kde deti besedovali s absolventmi Baťovej školy práce. Najstarší žiaci pripravili na námestí anketu, kde sa pýtali na Tomáša Baťu a jeho odkaz. Na chodníky v centre mesta sme písali výroky- myšlienky Tomáša Baťu a besedovali o nich s okoloidúcimi, čítali sme na autobusových zastávkach a na lavičkách. A na záver nás všetkých naše stopy priviedli k soche Tomáša Baťu na námestí a k pamätníku zakladateľa mesta Jána Antonína Baťu, kde sme položili kytice kvetov.
Všetci, ktorých sme oslovili a navštívili, boli podujatím nadšení a reakcie boli len pozitívne.
Podujatie malo vzbudiť v deťoch nielen lásku ku knihe, ale aj uvedomenie si rôznosti ľudí a potrebu pomoci a spolupráce. Z nadšených rozprávaní žiakov myslím, že sa náš zámer vydaril a svoj cieľ splnil.
Mgr. Alena Barancová, riaditeľka školy

 

OZNAM
Riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom, že dňa 3.novembra 2014 udeľuje z dôvodu konania Okresnej školskej konferencie v Partizánskom riaditeľské voľno.
ŠKD bude v prevádzke počas celého dňa, v čase od 5.30 do 16.30 hodiny.
V prevádzke bude aj školská jedáleň. Obedy sa budú vydávať v čase od 11.45 do 13.00 hodiny.

TAJNIČKY
Žiaci 7.A na hodine nemeckého jazyka pripravovali tajničky, ktoré potom na hodine informatiky spracovali aj v programe WORD.
Niketoré z nich si môžete aj pozrieť.

TAJNIČKA VANESSY KOVÁČOVEJ
TAJNIČKA DANIELY ČAPLOVEJ
TAJNIČKA ADRIÁNA KOREŇA
TAJNIČKA VIKTÓRIE SMATANOVEJ
 


 

 
 
 
SPOMIENKA NA MOBILITU
 

COMENIUS V PARTIZÁNSKOM
V dňoch 15. - 21. 10. 2014 sa na našej škole uskutočnilo už štvrté stretnutie v rámci projektu From Footprint 2 Fingerprint - Kids 4 a Green Tomorrow. Témou stretnutia boli odpady a zúčastnili sa ho všetky partnerské krajiny - Slovensko, Nórsko, Nemecko a Turecko. Privítali sme 12 žiakov a 8 učiteľov, pre ktorých sme pripravili zaujímavý program. Vo štvrtok sme ich privítali v škole chlebom a soľou, vypočuli si slovenské ľudové piesne, zahrali sme si zoznamovacie hry, prezreli školu a potom sa naši priatelia vybrali na prehliadku recyklačného centra. Potom nasledoval vegetariánsky obed v našej školskej jedálni. Po obede sme išli na exkuziu do Valaskej Belej, kde sme navštívili tkáčsku dielňu a sklársky skanzen. Obe dielne preto, lebo pri svojej výrobe používajú odpadové materiály a súviselo to s témou projektu. Prvý deň sme sa venovali trom R: REDUCE, REUSE, RECYCLE.
V piatok sa našim hosťom veľmi páčila exkurzia do teleplnej elektrárne v Zemianskych Kostoľanoch a aj prehliadka Bojnického zámku. Víkend deti strávili v rodinách, ktoré pre ne pripravili zaujímavý program. Učitelia sa vybrali v sobotu na výlet do Budapešti a v nedeľu  navštívili  Veľký Klíž.
Naše stretnutie vyvrcholilo v pondelok klimatickou konferenciou, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Mestského úradu v Partizánskom. Každá krajina odprezentovala zaujímavým spôsobom tému ODPADY. Veríme, že sme aj týmto stretnutím prispeli k väčšej osvete o odpadoch a k zodpovednejšiemu správaniu k životnému prostrediu.

Zažili sme nezabudnuteľný týždeň plný pekných zážitkov, priateľstiev. Posunuli sme sa vpred v angličtine a všetci dúfame, že toto nebolo naše posledné stretnutie.
M. Boratková
 
HLBINOVE KRŠTEŇANY
17.10.2014 sa naši žiaci zúčastnili súťaže v prednese poézie Hlbinove Kršteňany. Linda Lukáčová (8.A) získala v tretej kategórii tretie miesto a Natália Hrdá (3.A) cenu Matice slovenskej.
M. Boratková
 

HOVORME O JEDLE

ZŠ Malinovského Partizánske sa už druhýkrát zapojila do projektu „Hovorme o jedle“, ktorú realizuje Centrum rozvoja znalostí o potravinách. Cieľom súťaže je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu.
Tento rok sme sa snažili participovať hlavne na utorkovom dni, ktorý bol zameraný na dve témy: „Zelenina a ovocie“ a „Sezónnosť potravín – čo a kedy rastie u nás“.
Tretiaci spolu s pani učiteľkami triednymi zrealizovali výstavku „Plody jesene – zelenina a ovocie“ a súťaž o najkrajšie jablko. Súčasťou výstavy boli aj vyrezávané tekvice, ktoré vyrobili šiestaci.
ôsmaci najskôr získavali informácie o ovocí a zelenine na internete a vymýšľali slogany o jablkách. Najnáročnejšie bolo pre nich realizovať projekt „Jablkové pité pre celú školu “. na hodine matematiky. Porovnávali ceny v troch obchodoch, vyberali len slovenské výrobky a urobili rozpočet na upečenie takéhoto koláča pre všetkých žiakov školy. Nielenže uskutočnili tieto výpočty, koláč aj upiekli a podarovali aj šiestakom. Všetci hovorili, že bol výborný.
Šiestaci zas hovorili aj o zelenine. Na hodine anglického jazyka umiestňovali na časovú priamku s názvami mesiacov od mája do novembra jednotlivé druhy zeleniny a ovocia pestované u nás podľa toho, kedy dozrievajú. Zároveň sa učili aj ich anglické názvy a potom písali a kreslili, čo si zapamätali. Hľadali recepty na rôzne zeleninové šaláty, diskutovali o obsahu vitamínov  v nich a jeden dokonca aj pripravili. Vynikajúci mrkvový šalát podarovali na výmenu ôsmakom.
Jednoduchá básnička na záver môže inšpirovať každého, aby sa viac zaujímal o svoje stravovacie návyky a rozmýšľal o tom, čo je pre neho dobré.

Mrkva a jablko,

osobitne a aj spolu,

majú dôležitú rolu.

V jedálničku každého,

mladého aj starého.

jana_knazeova
 

PARTNERSKÉ UČENIE - ODPADY - 4. A, 5. A, 9. A, 9. B - 10. 10. 2014

Partnerské učenie sa podujali zrealizovať 3 žiaci z 9. B – Zuzka Priekopová, Lenka Beláková a Jožko Kukla. Prišli oblečení v tričkách žltej, modrej a zelenej farby.
Na úvod mali štvrtáci (resp. piataci) zložiť skladačku z povystrihovaných písmen  - 6 slov = 3 slovenské a ku nim 3  anglické ekvivalenty, indíciou im boli farby tričiek. Takmer všetkým sa podarilo zložiť slová: PAPIER = PAPER, SKLO = GLASS, PLASTY = PLASTICS.
Deviataci ich pochválili a pomocou prezentácie ich previedli témou o odpadoch. V priebehu vysvetľovania dávali deviataci štvrtákom (piatakom) aj otázky: „Aký odpad patrí do kontajnerov podľa farby? Ako sa dá znížiť produkcia odpadov?  Ktoré veci môžeme opakovane používať? Ktoré veci sa dajú prerobiť na iné? ...“ Z vlastných skúseností deti vedeli na mnohé otázky odpovedať, mnoho nového sa aj naučili.
V ďalšej časti deviataci rozdelili žiakov do troch skupín podľa farieb – zelená, modrá, žltá. Každé dieťa malo nakresliť nejaký druh odpadu, ktorý patrí do zbernej nádoby podľa farby. Žiaden obrázok sa nesmel opakovať. Deti potom svoje výtvory prišpendlili na malú nástenku. Deviataci im následne prečítali slogany, ktoré vytvorili žiaci z 9. B na hodinách ENV:

Ja som kontajner zelený, hádžte do mňa len odpad sklenený.

Do modrého koša papier daj, prírode tým pomáhaj.

Plasty do žltej nádoby dáme, plastovej pohrome sa vyhýbame.

Na záver im prečítali vtipné básničky o separovaní a urobili si spoločnú fotografiu.

Vyrobenú nástenku o odpadoch si  deti odniesli do svojich tried.

Na partnerskom učení s 5. A boli len traja deviataci z 9. B, na partnerskom učení so 4. A boli aj žiaci z 9. A, pomáhali deťom so skladačkami, kreslením,  zapájali sa do diskusie.

jk
 

OZNAM
Riaditeľka školy oznamuje stravníkom ŠJ, že v dňoch 10.10.(piatok) a 13.10. 2014 (pondelok) bude z technických príčin (výmena okien vo výdajni jedál) podaný studený obed.

10.10.2014 - bageta so salámou a zeleninou, džús
13.10.2014 - pizza koláč, ovocie.

Za pochopenie ďakujeme.


 

PARTNERSKÉ UČENIE V SPŠ

Dňa 27. septembra 2014 sa naši deviataci spolu s pani učiteľkami J. Kňazeovou a D. Zigovou, vybrali na návštevu do SPŠ v Partizánskom. Pani výchovná poradkyňa z SPŠ, M. Vanková spolu s pani zástupkyňou, K. Hartamnnovou, im najskôr porozprávali o možnostiach štúdia na ich strednej škole a o aktivitách na ktoré sa ich škola zameriava.

 V druhej časti žiaci získali teoretické vedomosti:

  • Vznik odpadov, likvidácia odpadov, nebezpečný odpad.
  • Kompostovanie – spolupráca s Priateľmi Zeme.
  • Koreňová čistička odpadových vôd na Skýcove.
  • Zberný dvor na Šípku – využitie odpadových materiálov.
  • Separovanie odpadu.
  • Výroba vína – bezodpadová technológia.
  • Káva a jej účinky na ľudský organizmus.

V diskusii žiaci aj z vlastných skúseností hovorili o možnostiach znižovania odpadov, o lepšej separácii odpadov a možnostiach druhotného využitia odpadov.

Na záver si žiaci pozreli chemické laboratórium, videli pokus s bengálskymi ohňami a ochutnali lízanky, ktoré pre nich prichystali stredoškoláci.

Partnerské učenie bolo pre deviatakov zaujímavé a mnohí z nich určite budú premýšľať o štúdiu na tejto škole.

jk

EURÓPSKY  DEŇ  JAZYKOV

26. september je venovaný oslave európskych jazykov. Európska únia disponuje skutočným jazykovým bohatstvom a používa sa v nej 24 úradných jazykov. Na našej škole majú žiaci možnosť učiť sa okrem materinského –slovenského jazyka aj anglický, nemecký a  ruský jazyk. A to, že učenie sa nových slovíčok môže byť aj zábava, sme si vyskúšali dnes – 26.9.2014 na hodinách cudzích jazykov. Hrali sme anglicko-nemecko-slovenské pexeso, kreslili sme anglický obrazový diktát, učili sme sa nové slová ako Ahoj, Ďakujem, či Prosím po portugalsky, česky, nemecky a  francúzsky. Všetko, čo sme sa naučili sme aj nakreslili a napísali na papier, a či sa nám to aspoň trošku podarilo, posúďte sami podľa fotografií.

Z.Hradiská

PRVÁCI SÚ ROZDELENÍ DO TRIED
Do prvého ročníka tento školský rok nastúpi 32 prvákov.
Budú sa učiť v dvoch triedach. Rozdelenie do tried aj s triednymi učiteľkami nájdete tu 1A_2014/2015.pdf, 1B_2014/2015.pdf.
Na všetkých prvákov sa tešíme!

Riaditeľka školy Mgr. Alena Barancová oznamuje žiakom a rodičom, že Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 bude dňa 2.9.2014 o 8.00 hodine vo veľkej telocvični /za každého počasia/.
Vchod do školy ako aj do školského klubu detí bude až do odvolania z dôvodu rekonštrukčných prác kvôli bezpečnosti sprístupnený len z bočnej strany, od vchodu do telocvične. 
Triedy sú pripravené na školské vyučovanie a ďalej prebiehajúca rekonštrukcia  nijako neovplyvní chod školy a ani bezpečnosť žiakov!