AKTUALITY Fotoalbum ŠÍPKAR Predmety O škole Napíšte nám Kontakt

AKTUALITY

2014/2015

Riaditeľka školy Mgr. Alena Barancová oznamuje žiakom a rodičom, že Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 bude dňa 2.9.2014 o 8.00 hodine na školskom ihrisku. V prípade nepriaznivého počasia žiaci vyšších ročníkov pôjdu pod vedením svojich triednych učiteľov do tried a privítanie prváčikov bude v telocvični.

Triedy sú pripravené na školské vyučovanie a ďalej prebiehajúca rekonštrukcia  nijako neovplyvní chod školy a ani bezpečnosť žiakov!