AKTUALITY Fotoalbum ŠÍPKAR Predmety O škole Napíšte nám Kontakt

AKTUALITY

2014/2015

PARTNERSKÉ UČENIE V SPŠ

Dňa 27. septembra 2014 sa naši deviataci spolu s pani učiteľkami J. Kňazeovou a D. Zigovou, vybrali na návštevu do SPŠ v Partizánskom. Pani výchovná poradkyňa z SPŠ, M. Vanková spolu s pani zástupkyňou, K. Hartamnnovou, im najskôr porozprávali o možnostiach štúdia na ich strednej škole a o aktivitách na ktoré sa ich škola zameriava.

 V druhej časti žiaci získali teoretické vedomosti:

  • Vznik odpadov, likvidácia odpadov, nebezpečný odpad.
  • Kompostovanie – spolupráca s Priateľmi Zeme.
  • Koreňová čistička odpadových vôd na Skýcove.
  • Zberný dvor na Šípku – využitie odpadových materiálov.
  • Separovanie odpadu.
  • Výroba vína – bezodpadová technológia.
  • Káva a jej účinky na ľudský organizmus.

V diskusii žiaci aj z vlastných skúseností hovorili o možnostiach znižovania odpadov, o lepšej separácii odpadov a možnostiach druhotného využitia odpadov.

Na záver si žiaci pozreli chemické laboratórium, videli pokus s bengálskymi ohňami a ochutnali lízanky, ktoré pre nich prichystali stredoškoláci.

Partnerské učenie bolo pre deviatakov zaujímavé a mnohí z nich určite budú premýšľať o štúdiu na tejto škole.

jk

EURÓPSKY  DEŇ  JAZYKOV

26. september je venovaný oslave európskych jazykov. Európska únia disponuje skutočným jazykovým bohatstvom a používa sa v nej 24 úradných jazykov. Na našej škole majú žiaci možnosť učiť sa okrem materinského –slovenského jazyka aj anglický, nemecký a  ruský jazyk. A to, že učenie sa nových slovíčok môže byť aj zábava, sme si vyskúšali dnes – 26.9.2014 na hodinách cudzích jazykov. Hrali sme anglicko-nemecko-slovenské pexeso, kreslili sme anglický obrazový diktát, učili sme sa nové slová ako Ahoj, Ďakujem, či Prosím po portugalsky, česky, nemecky a  francúzsky. Všetko, čo sme sa naučili sme aj nakreslili a napísali na papier, a či sa nám to aspoň trošku podarilo, posúďte sami podľa fotografií.

Z.Hradiská

PRVÁCI SÚ ROZDELENÍ DO TRIED
Do prvého ročníka tento školský rok nastúpi 32 prvákov.
Budú sa učiť v dvoch triedach. Rozdelenie do tried aj s triednymi učiteľkami nájdete tu 1A_2014/2015.pdf, 1B_2014/2015.pdf.
Na všetkých prvákov sa tešíme!

Riaditeľka školy Mgr. Alena Barancová oznamuje žiakom a rodičom, že Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 bude dňa 2.9.2014 o 8.00 hodine vo veľkej telocvični /za každého počasia/.
Vchod do školy ako aj do školského klubu detí bude až do odvolania z dôvodu rekonštrukčných prác kvôli bezpečnosti sprístupnený len z bočnej strany, od vchodu do telocvične. 
Triedy sú pripravené na školské vyučovanie a ďalej prebiehajúca rekonštrukcia  nijako neovplyvní chod školy a ani bezpečnosť žiakov!