AKTUALITY Fotoalbum ŠÍPKAR Predmety O škole Napíšte nám Kontakt

AKTUALITY

2014/2015

PRVÁCI SÚ ROZDELENÍ DO TRIED
Do prvého ročníka tento školský rok nastúpi 32 prvákov.
Budú sa učiť v dvoch triedach. Rozdelenie do tried aj s triednymi učiteľkami nájdete tu 1A_2014/2015.pdf, 1B_2014/2015.pdf.
Na všetkých prvákov sa tešíme!

Riaditeľka školy Mgr. Alena Barancová oznamuje žiakom a rodičom, že Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 bude dňa 2.9.2014 o 8.00 hodine vo veľkej telocvični /za každého počasia/.
Vchod do školy ako aj do školského klubu detí bude až do odvolania z dôvodu rekonštrukčných prác kvôli bezpečnosti sprístupnený len z bočnej strany, od vchodu do telocvične. 
Triedy sú pripravené na školské vyučovanie a ďalej prebiehajúca rekonštrukcia  nijako neovplyvní chod školy a ani bezpečnosť žiakov!