AKTUALITY Fotoalbum ŠÍPKAR Predmety 2% DANE O škole Napíšte nám Kontakt
e-TWINNING INFOVEK STOP FAJČENIU AKTÍVNE GLOBÁLNE ŠKOLY COMENIUS

Projekty

e-TWINNING


 

Náš spoločný priestor pre spoluprácu priamo na stránke e-twinningu si môžete pozrieť aj TU


Etwinning je internetový portál, ktorého úlohou je sprostredkovať medzinárodnú spoluprácu materských, základných a stredných škôl v rámci celej Európy. V tomto  projekte dve alebo viacero škôl z rôznych krajín realizujú vzdelávaciu aktivitu na diaľku –  prostredníctvom informačných a komunikačných technológií.

 

  

O NÁS PRE VÁS - O NÁS PRO VÁS

 ZŠ Malinovského ul., Partizánske Slovenská republika   

ZŠ T.G.Masaryka Jihlava Česká republika

 

 

            Prostredníctvom tohto portálu sme sa zoznámili so ZŠ T. G. Masaryka v Jihlave.  Na e-Twinningovom stretnutí v  júni 2007 v Hustopečiach pri Brne sme sa stretli so zástupkyňami tejto školy pre tento projekt. Vymenili sme si názory na našu spoluprácu a stanovili ciele a náplň spoločného česko-slovenského projektu, ktorý by mal byť jedným z hlavných produktov našej spolupráce. Zaregistrovali sme projekt pod názvom O nás pre vás – o nás pro vás. Viac informácií je možné nájsť na:

www. etwinning.sk, www.etwinning.net.

 

      Náš spoločný projekt sme zamerali na tri hlavné okruhy:

  • vzájomne si vymeníme niekoľko krajových receptov na jedlo,
  • predstavíme svojim partnerom niektoré zaujímavé osobnosti  z nášho regiónu,
  • zaujímavé pamiatky nášho mesta a kraja predstavíme naším partnerom.

    

Žiaci z družobnej školy v septembri uskutočnili anketovej úlohe v triedach od 3. po 9. ročník, kde bolo zisťované ako rozumejú slovenským slovám, aké osobnosti z histórie, športu a kultúry zo Slovenska poznajú. V našej škole sme podobnú anketu uskutočnili na začiatku októbra. Výsledky sú zverejnené na nástenke vo vestibule školy.

 

Znenie oboch ankiet

Výsledky ankety žiakov z Partizánskeho 

Výsledky ankety žiakov z Jihlavy

  

            Do  projektu chceme zapojiť čo najviac žiakov našej školy a získať čo najlepšie výsledky pri jeho prezentácii na etwinningových stretnutiach a súťažiach.  E-Twinning sa tak môže stať prirodzenou súčasťou  školského života žiakov, pedagógov ale aj rodičov. Preto očakávame podnetné nápady aj od vás žiaci a rodičia ako túto spoluprácu s našou družobnou školou urobiť zaujímavejšou.

Náš spoločný priestor pre spoluprácu priamo na stránke e-twinningu si môžete pozrieť aj TU

Ak si chcete prezrieť stránku školy našich českých partnerov, nech sa páči:

ZŠ TGM JIHLAVA