AKTUALITY Fotoalbum ŠÍPKAR Predmety 2% DANE O škole Napíšte nám Kontakt

Školský klub detí SLNIEČKO

O NÁS

Hlavným cieľom nášho ŠKD je vytvoriť príjemné a bezpečné miesto, kde vychovávateľka, dieťa a rodič sú partnermi, kde každé dieťa má právo sa vzdelávať podľa svojich individuálnych možností a potrieb. 

 

Ponúkame Vám:

  • zmysluplné využitie voľného času vašich detí formou hier, súťaží, pohybových aktivít a záujmových činností
  • začlenenie vášho dieťaťa do kolektívu
  • komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa
  • pestovanie záujmov a záľub vašich detí
  • prevenciu proti začleneniu vašich detí do rôznych asociálnych skupín
  • lásku a starostlivosť profesionálnych vychovávateliek

 

 

Pre vaše deti sme tu:     

                                                                          - od 5:30 do 7:45 hod.                              

                                                                        - od 11:40 do 16:30 hod.

 

Kontakt do ŠKD:  0904420233

 

Príspevok ŠKD:

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v školskom roku 2012/13 zostáva 3,40 €. Žiadame rodičov, aby poplatok do ŠKD zaplatili do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

 

Nájdete nás aj na Facebooku:

http://www.facebook.com/skd.malinovskeho