AKTUALITY Fotoalbum ŠÍPKAR Predmety 2% DANE O škole Napíšte nám Kontakt

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto Mgr. Alena Barancová ABa Rozvrh
Riaditeľka
zsmalinov@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Ustinovová EUs Rozvrh
Zástupkyňa
evaus11@gmail.com
 
 
Ing. Anna Boratková ABo Rozvrh
Učiteľka
anna.boratkova@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Boratková MBo Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
m.boratkova@gmail.com
 
 
Mgr. Nadežda Bujnová NBu Učiteľka
nadabujnova@gmail.com
Foto Mgr. Robert Dorčiak RDo Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.A
Vedie krúžok: ŠPORTOVÉ HRY
doro64@centrum.sk
 
 
Mgr. Jana Hoffmannová JHo Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
jana.hoffmannova@gmail.com
 
 
Mgr. Silvia Hrabošová SHr Rozvrh
Učiteľka
shrabosova@gmail.com
 
 
RNDr. Zuzana Hradiská ZHr Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
z.hradiska@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Hurčíková MHu Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
monitorka22@gmail.com
 
 
Mgr. Ivana Kmeťová IKm Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
ivanakmetova2301@gmail.com
Foto Mgr. Jana Kňazeová JKň Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
Vedie krúžok: MATEMATIKA A INTERNET
jana.knazeova@gmail.com
 
 
Eva Komžíková EKo Vychovávateľka
eva.komzikova2@gmail.com
 
 
Barbora Krištofová KBa Vychovávateľka
 
 
Mgr. Eva Kurtulíková EKu Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
ekurtulikova@gmail.com
 
 
Mgr. Gabriela Marková GMa Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
struckovag@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubica Mihaliková ĽMi Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Vedie krúžok: ŠPORTOVO-TURISTICKÝ
luba.mihalikova@post.sk
 
 
Ing. Elvíra Pillárová EPi Rozvrh
Učiteľka
elvira.pillarova@gmail.com
 
 
Mgr. Elena Seidlová ESe Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
seidlova.elena@gmail.com
Foto PaedDr. Edita Šimončičová EŠi Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
Vedie krúžok: MALÝ CUKRÁRIK
editasimoncicova@gmail.com
 
 
Dana Štefkovičová DŠt Vychovávateľka
Vedie krúžok: TVORÍME A MAĽUJEME
dana.stefkovic@gmail.com
 
 
Mgr. Dagmar Šudiková DŠu Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: ŠIKOVNÍČEK
dagy.sud@gmail.com
 
 
Mgr. Gabriela Vaňová GVa Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
gabriela.vanova76@gmail.com
 
 
PaedDr. Zuzanna Vaňová ZVa Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
Vedie krúžok: ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA
zuzanna_oko@centrum.sk
 
 
Dušan Ďuríček DD Iný nepedagogický zamestnanec
Vedie krúžok: FLOORBAL
Foto

Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1063 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.09.2017