AKTUALITY Fotoalbum ŠÍPKAR Predmety 2% DANE O škole Napíšte nám Kontakt
 • Oznam o RIADITEĽSKOM VOĽNE 29. 10. 2018
  16. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul AKTUALITY

  Riaditeľka Základnej školy, Malinovského 1160/31 Partizánske oznamuje žiakom a ich rodičom, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  poskytuje žiakom na deň 29.10.2018 (pondelok) z organizačných a ekonomických  dôvodov riaditeľské voľno.

  Dňa 30.10.2018 je štátny sviatok, od 31.10.2018 sú jesenné prázdniny. Žiaci nastupujú do školy po jesenných prázdninách 5.11.2018.

  V prevádzke nebude ani školská jedáleň,  ani ŠKD.

   

  Mgr. Alena Barancová

 • Darček pre starých rodičov

  Do galérie Darček pre starých rodičov boli pridané fotografie.

  V Sovičkove deti vyrábali darčeky pre svojich starých rodičov. Tento rok ich prekvapili krásnymi svietnikmi, ktoré zabalili do vlastnoručne vyrobených taštičiek. 

 • Zdravé maškrtenie v 2.B

  Do galérie Zdravé maškrtenie v 2.B boli pridané fotografie.

  Žiaci z 2.B dnes pripravili spolu s pani učiteľkou osviežujúci jablkovo-škoricový koláčik :) Všetkým veľmi chutil! 

 • Plavecký výcvik žiakov 2.A a 2.B triedy

  Do galérie Plavecký výcvik žiakov 2.A a 2.B triedy boli pridané fotografie.

 • Krúžky
  4. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul AKTUALITY​​​​​​​

 • Nové náučné tabule a lavičky v areáli ZŠ na Šípku

  Projekt „Učiaca záhrada“, ktorý finančne podporila Nadácia Pontis spoločne s Nadačným fondom Telecom je úspešne ukončený. V rámci projektu boli v apríli v záhrade vybudované nové prvky, ako napr. pocitový chodník, smerová ružica a meteorologická búdka. Následne koncom augusta boli v priestoroch školskej záhrady nainštalované dve nové náučné tabule. Pomocou jednej z nich sa žiaci zdokonaľujú v spoznávaní našich drevín interaktívnou formou. A pomocou druhej sa dozvedia o prírodných a spoločensko-kultúrnych pomeroch najbližšieho okolia nášho mesta. Na zadnej strane tejto tabule je umiestnená aj biela popisná tabuľa do exteriéru, ktorú môžu učitelia a žiaci využívať počas vyučovacieho procesu v školskej záhrade. Štyri nové lavičky, ktoré boli umiestnené okolo ohniska, slúžia už od konca minulého školského roka našim žiakom, rodičom a učiteľom na spoločné stretnutia a opekačky. Priestor školskej záhrady tak získal ďalší rozmer a stal sa tak príjemným miestom nielen pre vyučovanie rôznych predmetov počas dopoludnia ale aj pre rozvoj komunikácie a vzájomných vzťahov medzi rodičmi, žiakmi a učiteľmi v popoludňajších hodinách.

 • Otvorenie školského roku

  Do galérie Otvorenie školského roku boli pridané fotografie.

 • Vítame vás v novom školskom roku 2018/2019.
  27. 8. 2018

  Riaditeľka základnej školy oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka bude dňa 3. 9. 2018 o 8:00 vo veľkej telocvični. So sebou si prineste prezúvky a písacie potreby. Žiaci budú v škole do 9:45.

  Obedy v školskej jedálni sa v tento deň budú vydávať od 9:45 do 11:00.

  Školský klub detí bude otvorený od 5:30 do 15:30.

  Tešíme sa na vás! 

  Aktualizovali sme modul AKTUALITY.

 • OZNAM

  Riaditeľka Základnej školy, Malinovského 1160/31, Partizánske

  oznamuje

  rodičom, ktorých deti nastúpia 3. septembra 2018 do 1. ročníka, že v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemôžeme zverejniť menný zoznam žiakov a ich zaradenie do jednotlivých tried. O tom, ktorú triedu bude vaše dieťa navštevovať, budete informovaní prostredníctvom mailových adries, ktoré ste uviedli pri zápise do 1. ročníka.

  V prípade, že vám e-mail nebude doručený do 27. augusta 2018, prosím kontaktujte nás na tel. č. 038/740 22 56.

  Za pochopenie ďakujeme

  Mgr. Alena Barancová

  riaditeľka školy     

 • Čo je Fair trade?

  Do galérie Čo je Fair trade? boli pridané fotografie.

  Na hodine biológie v 6.B sa žiaci učili o spravodlivom obchode zážitkovou formou. Názov aktivity znel: Čo sa skrýva pod šupkou?"  P.učiteľka Z.Hradiská si pre žiakov pripravila lístočky s úlohami  k danej téme. Žiaci potom rozdelení do skupín písali o výhodách a nevýhodách pestovania banánovníka, kávovníka a kakaovníka. Sami prišli na veľa spoločných znakov, ktoré napísali na tabuľu. Potom hľadali na mape sveta, kde sa plodiny pestujú. Na hodine využili materiál o Globálnom vzdelávaní, ktorý  vypracovala organizácia "Človek v ohrození".  Aktivita bola zameraná na ľudské práva, na zistenie reálnej situácie pri obchodovaní s uvedenými poľnohospodárskymi plodinami a uvedomenie si nespravodlivosti pri vyplácaní podielu zo zisku pestovateľom. Značka Fair trade na niektorých druhoch produktov je zárukou toho, že ľudia, ktorí sa podieľali na výrobe daného produktu boli spravodlivo ohodnotení a bola im vyplatená  primeraná mzda. Kúpou takýchto produktov podporujeme aj my spravodlivý obchod. 

 • Vyučovanie v Učiacej záhrade

  Do galérie Vyučovanie v Učiacej záhrade boli pridané fotografie.

 • Nové lavičky okolo ohniska

  Do galérie Nové lavičky okolo ohniska boli pridané fotografie.

  Koncom mája boli v našej "Učiacej záhrade" umiestnené 4 nové drevené lavičky okolo ohniska. Všetci sa tešíme ako ich vyskúšame počas "opekačiek" s našimi spolužiakmi, rodičmi a pani učiteľkami. Pánovi školníkovi pomáhali chlapci z 9.A triedy.

 • Opekačka v Učiacej záhrade

  Do galérie Opekačka v Učiacej záhrade boli pridané fotografie.

  Žiaci 1.B triedy, rodičia a p.učiteľka Ivana Kmeťová si takto spríjemnili jedno pekné popoludnie. Po "Slávnostiach učenia " v telocvični sa presunuli do školskej záhrady a strávili tam spolu pekné chvíle. Opiekli si špekáčiky, pozhovárali sa, deti sa zahrali a dobre si pobehali. 

 • Vnímanie prírody všetkými zmyslami v Učiacej záhrade

  Do galérie Vnímanie prírody všetkými zmyslami v Učiacej záhrade boli pridané fotografie.

  1.6.2018 sa žiaci 6.A a 6.B zúčastnili prednášky v Učiacej záhrade na tému "Vnímanie prírody všetkými zmyslami". Pán Richard Medal z Centra environmentálnych aktivít v Trenčíne im priniesol rôzne vzorky prírodných materiálov a žiaci ich museli čuchom, zrakom, hmatom a chuťou rozpoznávať. Sluch využili pri  počúvaní nahrávok zvukových prejavov rôznych druhov  vtákov a cicavcov. Nebolo vôbec ľahké niektoré z nich uhádnuť. Spoločne sa naučili a dozvedeli veľa nového. Ďakujeme p.Medalovi za jeho ochotu prísť ku nám urobiť takúto prednášku priamo v teréne našej školskej záhrady a tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu niekedy v blízkej budúcnosti.

 • "Meteobúdka"

  Do galérie "Meteobúdka" boli pridané fotografie.

 • Škola v prírode 4. A

  Do galérie Škola v prírode 4. A boli pridané fotografie.

 • Škola v prírode 4. A
  28. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul AKTUALITY

  V dňoch 11.-15.6. 2018 sa zúčastnili žiaci 4.A triedy školy v prírode vo Vysokých Tatrách. Počas piatich dní nadobudli deti veľa nových zážitkov. Už cestou do školy v prírode sme sa zastavili v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Na druhý deň sme navštívili Múzeum TANAP-u a Botanickú záhradu v Tatranskej Lomnici. V stredu sme si dali trochu "do tela" - prešli sme pešo zo Starej Lesnej do Starého Smokovca, odtiaľ pozemnou lanovkou na Hrebienok a k Vodopádom Studeného potoka. Veľkým zážitkom bolo stretnutie s dvomi líškami pri Reinerovej chate. Vo štvrtok nám počasie neprialo a tak sme si dali oddych. Nezaháľali sme však a vyhodnotili sme správanie a poriadok na izbách. Všetky deti boli nezvyčajne dobré a tak sa každému ušla pekná odmena. V posledný deň cestou domov sme sa zastavili na Štrbskom plese. Pozreli sme si skokanské mostíky a prešli sa kúsok popri plese. Celkom na záver sme ešte navštívili Važeckú jaskyňu. Škola v prírode sa nám vydarila, všetci sme sa zdraví vrátili domov a rodičia nás už netrpezlivo čakali pred školou. Všetky deti si zaslúžia za školu v prírode veľkú pochvalu.

 • Koncoročný výlet 6. A

  Do galérie Koncoročný výlet 6. A boli pridané fotografie.

 • Školský koncoročný výlet 6. A
  18. 6. 2018

  V dňoch 23.-24. mája sa žiaci 6.A triedy zúčastnili školského koncoročného výletu v rekreačnom stredisku Pemafarm Látkovce. Prežili sme dva dni plnéspoločných zážitkov, hier, športových súťaží a vybrali sme sa i na túru na Jankov Vršok.

 • Návšteva divadla v Trnave a exkurzia do Košarísk
  15. 5. 2018

  AKTUALITY

  ​​​​​​​V piatok 11.5.2018 sa 45 žiakov z našej školy zúčastnilo divadelného predstavenia v Trnave. Azda najznámejšie literárne dielo od francúzskeho spisovateľa Antoina de Saint-Exupéryho si získalo srdcia miliónov ľudí na celom svete. Poetický príbeh o stretnutí pilota a Malého princa v púšti. Malý princ je úprimná a krehká bytosť, ktorá k nám prichádza zo svojej planétky, aby nám vyjavil svoje tajomstvá a ukázal nám základné ľudské hodnoty. Pomáha nám spoznať veci, ktoré je možné vidieť iba srdcom. Učí nás v čom spočíva prosté šťastie a nabáda nás po celý čas k priateľstvu a nesebeckému životu. Prekrásny príbeh plný hlbokých myšlienok, ktorý stále dokáže tak veľa povedať deťom aj dospelým.  So srdcami naplnenými láskou sme sa presunuli z Divadla Jána Palárika v Trnave do rodnej obce Milana Rastislava Štefánika – do Košarísk. Po vypočutí celého životného príbehu priamo v jeho rodnom dome sme na záver mohli len konštatovať, že aj napriek veľmi krátkemu životu toho stihol viac ako mnohí ostatní dokopy a aj napriek jeho menšiemu vzrastu to bol človek – velikán.  Popredný astronóm, politik, filozof, cestovateľ a generál, zaangažovaný za vznik Československa  v roku 1918, sa narodil v rodine evanjelického kňaza v Košariskách a tragicky zahynul pri havárii lietadla neďaleko Ivanky pri Dunaji.  Mohyla generála Milana Rastislava Štefánika je dôstojným miestom jeho odpočinku. Naše kroky preto smerovali v závere exkurzie aj sem. Nádherné výhľady na široké okolie Myjavskej pahorkatiny  a pohľad na rodnú obec Košariská nás prinútili opäť sa na chvíľku zastaviť a zamyslieť sa...

strana: